„Őrizzétek a szót…”

Írta: Szabó Lászlóné 2018. április 09. hétfő, 11:30
Rate this item
(0 szavazat)

fsu 47.jpg - 54.89 Kb24. alkalommal került megrendezésre Garamkövesden a Gyurcsó István Emléknap 2018. április 6-án, amelyet a Szlovákiai Magyar Költészet Napjaként is emlegetnek. A rendezvényhez szorosan kapcsolódik a szavalóverseny, amely 1996 óta része az Emléknapnak. A szervezők iskolások számára hirdetik meg, erre szlovákiai magyar költők verseivel nevezhetnek a tanulók. Egyre távolabbi tájakról érkeznek a versenyre fiatalok, hogy a közöttünk élő költők verseivel tegyenek tanúbizonyságot nemzeti hovatartozásukról. Esztergomot a Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói képviselték.

Az Emléknap szervezője a helyi önkormányzat, de a fő támogatók között szerepel a Csemadok Területi Választmánya is. A vendégeket Elzer János polgármester köszöntötte. Hizsnyai Zoltán, József Attila-díjas költő, a zsűri elnöke is üdvözölte az egybegyűlteket, és hasznos tanácsokkal látta el az ifjú versmondókat. Elmondta, hogy a magyar tanítási nyelvű alapiskolákból és gimnáziumokból 31 tanuló jelentkezett a szavalóversenyre. Életkor szerint három korcsoportban értékelik majd őket. A zsűri tagja volt még Németh Zoltán költő, irodalomtörténész és R. Nagy Krisztián költő. A verseny során rendkívül sokszínű, értékes költemény hangzott el. Sok esetben az előadó személye tartalmilag és érzelmileg is gazdagította a verset. A jó érzékkel kiválasztott vers és a helyes, szép versmondás ünneppé varázsolta ezt a napot. Az értékelésnél a zsűri elnöke elmondta, hogy az elmúlt évekhez képest a színvonal emelkedését tapasztalták a versmondók körében. Az eredmények:

1. kategória: Hrabovszky Annamária, Füri Alapiskola (Kulcsár Ferenc: Tűzmadár c. versével)
2. kategória: Lupták Liliana, Ady Endre Alapiskola, Párkány (Gyüre Lajos: Tanítgatjuk gyermekeinket)
3. kategória győztese: Méri Mátyás, Párkányi Gimnázium (Laboda Róbert: Tényleg a legszebben)

A szavalóverseny után az ünneplő közösség tagjai a temetőbe vonultak, hogy Gyurcsó István sírjánál leróják tiszteletüket. Gyurcsó István, a költő így búcsúzott egykor szeretett falujától: „Szeress, és hívj vissza örök szerelemmel, én megjövök. Hívj vissza küszködő falum.” Virágot helyeztek el Szliva Judit és Keszegh Pál sírján is, akik a Gyurcsó Emléknap szervezői voltak éveken keresztül. A délutáni program egy rendhagyó könyvbemutatóval folytatódott. Seres Róbert: Az utolsó harapás című könyvének filmes bemutatója következett. A könyvben Dilinó és Boti – egy kutya és egy kisfiú – megható története olvasható. Főszereplő a kisfiú, aki elszökik otthonról, hogy megtalálja édesanyját. Kalandos és viszontagságos útján elkíséri őt kutyája. A könyv története gyermekeknek íródott, de a felnőttek számára is jelentős üzenetet hordoz, megjelenítve számos érzelmet: elhagyatottságot, félelmet, magányt, szeretetet, barátságot, hűséget és kitartást. Ezt követően a Gyurcsó István Alapítvány ösztöndíjának átadására került sor. A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya által létrehozott díjjal támogatást nyújtanak egy tehetséges, magyar nemzetiségű és középiskolába járó garamkövesdi diáknak. Az idei díjazott Menyhárt Máté, aki a Komáromi Ipari Szakközépiskola 3. évfolyamos diákja. A kultúra és a sport terén is jeleskedik. Az ösztöndíjat továbbtanulására szeretné fordítani. A jutalmat Huszár László, a Gyurcsó István Alapítvány titkára adta át. Rövid köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy Gyurcsó István örökségét tovább kell vinni, hiszen megkapó és példamutató életszemlélet volt jellemző rá. Írásaiban a magyarság megmaradásának esélyeit vizsgálta, ezáltal neve bekerült az egyetemes magyarság tudatába.
Keszegh Ágnes és Stugel Zsanett főszervezők vezetésével az ünneplő közönség Gyurcsó István szobrához vonult, ahol koszorúzással egybekötött megemlékezés zajlott. A műsorban a költő verseiből hallhattunk válogatást a helyi óvodások előadásában. A helyi éneklő csoport, valamint Kelemen Petra szavalata után Hizsnyai Zoltán mondott ünnepi beszédet. A koszorúzás alatt a párkányi Csemadok mellett működő Szivárvány énekkar énekelt. A mellszobornál koszorút helyezett el, a helyi polgári és társadalmi szervezetek mellett, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága és a Pozsonyi Magyar Nagykövetség nevében Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója. Ezt követően a koszorúzás folytatódott dr. Hubik István – műfordító, könyvszerkesztő – emléktáblájánál, aki szintén a falu szülötte. Az Emléknap záró programjaként Bodonyi András és barátai zenével szórakoztatták az érdeklődőket. Szlovákiai magyar költők megzenésített verseit és népdalokat adtak elő. A szervezők minden évben, az alkalomhoz illően, ünnepivé varázsolják a kultúrház nagytermét. Idén Horesnyik Ervin fotói és Varga Júlia festményei mellett Tarr László fafaragó mester alkotásait tekinthettük meg.
Gyurcsó István a szlovákiai magyar irodalom kiemelkedő egyénisége. Verseiben a hűségről, a közösség összetartó erejéről és a magyarság megmaradásának esélyeiről írt. Felhívta a figyelmet az erkölcsi válságra és az elidegenedésre is. Tisztelet és hála azoknak, akik emlékét, szellemi hagyatékát ápolják és megőrzik. Befejezésül idézzük Gyurcsó István gondolatát Csicsay Alajos megfogalmazásában: „Őrizzétek a szót, szüleitek szavát, hogy emberként érthessék meg egymást a nagyszülők és az unokák. A kultúra pedig néphez, nemzethez kötött, s csak akkor válik egyetemessé, ha valódi érték, s nemcsak annak mondják.”

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor