Víz, víz, éltető, tiszta víz!

Írta: Szabó Lászlóné 2018. február 25. vasárnap, 22:51
Rate this item
(0 szavazat)

fsu 14.jpg - 62.27 KbÉrsekújváron, a Vunar Galériában 2018. február 22-én nyílt meg Lábik János párkányi festőművész posztumusz tárlata. A művész lelkesen és nagy szeretettel készült erre a kiállításra. Már betegen, de személyesen választotta ki és hagyta jóvá a kiállításra kerülő képeket. Maga válogatta az 51 festményt a családi gyűjteményből, hogy közelgő nyolcvanötödik születésnapján bemutathassa alkotásainak legjavát.

A megnyitón Gémesi Julianna, a Vunar – Szerszámkutató Intézet igazgatója – köszöntötte a megjelenteket. Kérésére egyperces néma csenddel, felállva tisztelgett a közönség Lábik János emléke előtt. Lábik János, aki autodidakta festőként indult, de festőművésznek érlelődött ki, Párkányban élt és alkotott, szellemi hazájának azonban Esztergomot tartotta. Festményeivel, kiállításaival és művészetszervező munkájával sok évtizeden keresztül összekapcsolta a dél-szlovákiai (tágabb értelemben felvidéki) és a magyarországi képzőművészeti és kulturális életet. Életére és művészetére, mint a határokon átnyúló kulturális együttműködés szép példájára tekinthetünk. Képeinek ihletője a természet, a folyók és az erdők. A művészettörténészek a vizek festőjének nevezték. Maga a művész is így nyilatkozott egykor: „Én a Dunát és a vizeket, a Garamot és az Ipolyt festem.” Ezért is lett a szép tárlat mottója: Víz, víz, éltető, tiszta víz!
A kiállítást Gémesi Károly mérnök nyitotta meg. Az ünnepi beszéd során áttekintést kaptunk Lábik János művészetéről, aki a természet őszinte, tiszta ábrázolására törekedett. Gyakran emlegették a „tájfestészet lírikusaként”. A természet és a táj iránti tisztelete tükröződik képein, amelyek békét, harmóniát, szeretetet sugároznak. „Alkotásainak mindegyikében ott rejlenek gyermekkori élményei, ott rejlik természetszeretete, ragaszkodása a szülőföldhöz. E tájról elkalandozott ugyan a Tisza menti Mártélyra, a festői szépségű Dunakanyar tájaira, a Balatonra, olykor messzi tengerek partjára is elvetődött, s időnként bevette magát a zordon hegyormok közé. Elkalandozott, de mindig visszatért a Dunához, az Ipoly mentéhez, a Garam völgyéhez, a Nyitra folyó vidékéhez, hogy megfesse a számunkra oly kedves, lágy tónusú, szelíd, olykor pedig dinamikus vonalvezetésű, merész ecsetkezelésű, gazdag koloritú olajképeit, pasztelljeit, akvarelljeit” – méltatta a festőt dr. Bárdos István művelődéstörténész egy korábbi kiállítás megnyitóján. Dr. Prokopp Mária művészettörténész pedig így jellemezte: „Képein ritkán szerepelnek emberek. Ő a természetet tisztábbnak, őszintébbnek, igazabbnak látta, ezért szerette különösen az őszi és a téli tájat, amikor a fák sötétlő ágait nem fedi el lomb. Így tisztábban tárul a szem elé a törzsek és az ágak törekvése az ég felé.” Külön ki kell emelnünk a halk szavú festő mély emberségét, segíteni akarását is. Következetes szervezőmunkájának köszönhetően Párkányban megteremtődtek a színvonalas képzőművészeti élet feltételei. Az ún. amatőröket és hivatásosokat is közös nevezőre hozó képzőművészeti mozgalom szervezőjeként nevéhez fűződik a Párkányi Képzőművészkör megalakítása. Kezdeményezésére gyűjteni kezdték a helyi és a Párkányból elszármazott művészek alkotásait, amelyeket az 1989-ben megnyíló Párkányi Városi Galéria állandó kiállításon mutatott be. Ez a galéria később a Barta Gyula Galéria nevet kapta. 1999-ben Pro Urbe Párkány díjjal tüntették ki. 2016-ban munkásságát Szent István-emlékéremmel ismerték el. Tagja volt a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságának (2014-től a szervezet neve: Magyar Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete), a Szlovák Képzőművészek Szövetségének, az Esztergomi Művészek Céhének és a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületnek. Folyamatosan jelentkezett alkotásaival egyéni és különböző városi, megyei, országos és nemzetközi kiállításokon. 70 önálló kiállítása volt, 175 csoportos tárlaton találkozhattunk képeivel.
A megnyitóbeszéd zárásaként a kiállítás tematikáját ismertette Gémesi Károly. 51 festmény látható a tárlaton. Az alkotások az 1981 és 2014 közötti időszakot ölelik fel. Az 1980-as évek terméséből figyelmünkbe ajánlotta az előadó a sziklás képeket, mint ennek az időszaknak a jellemzőit. A következő alkotói korszakban készültek a csodálatos tájképek. Az 1990-es évek közepétől képei elvontabbak lettek, könyvillusztrációkat is készített. A 2000-es években nonfiguratív, absztrakt képek is születtek Lábik János műtermében. „A színek vonzalmában” címmel egész sorozatot festett a művész.
A Vunar Galériában hagyomány, hogy a kiállítások megnyitóját irodalmi és zenei szemelvények gazdagítják. A műsorban közreműködtek Csémy Éva, Berényi Margit, Veronika Poláková, Dušan Polák és Pálffy Fanni. Az érsekújvári tárlat előkészítéséhez és a szervezéshez nagyban hozzájárult Lábik Etelka, a művész özvegye és családtagjai, valamint dr. Zmeták Zita művészetpártoló, műgyűjtő és mecénás.
Befejezésül idézzük ismét dr. Bárdos Istvánt, aki könyvet is írt Lábik Jánosról. Így fogalmazott: „Lábik János a legtisztább forrásból, a természetből és a szülőföld iránti szeretetből, csodálatból meríti témáit. Erénye, hogy nem másolja a fák görcsös törzsét és a parasztházak hófehér falait. Együtt lélegzik az éggel, a fákkal, a bokrokkal, a földdel és a vizekkel. Képeinek csendjében megszólal a víz és a táj. Festményeit lényének természetes jósága teszi ragyogóvá”. Ez a gyűjteményes kiállítás talán az utolsó alkalom arra, hogy ezt a válogatást – amely összegzi Lábik János művészi pályáját – így egyben megtekinthessük. Az alkotások esztétikai, lelki élményekkel gazdagítják a látogatókat. A tárlat 2018. március 31-ig látogatható.

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor