Rate this item
(0 szavazat)

fsu 13.jpg - 186.69 KbAz Esztergomi Művészek Céhének immár egyetlen párkányi illetőségű tagja, visszatérő kiállító művésze, állandó és megkerülhetetlen szereplője a Tár-Lak Szalonnak, de nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a város valamennyi kiállítótermének. Grafikái láttán sokan azt a kérdést is feltehetik maguknak, hogy vajon tud-e ez a jó ember egyáltalán rajzolni? A kétkedők számára azonnal megadom a választ: IGEN! Tehetségének felfedezője, mesterségbeli tudásának megalapozója a méltatlanul keveset emlegetett párkányi képzőművész, az ottani Művészeti Alapiskola jeles tanára, Simonyi Lajos volt. Ő volt az, aki a grafikus mesterség alapjait, a rajzolást sajátíttatta el növendékével.

Tette ezt olyan szigorral és következetességgel, hogy Sándor kezében csak később társult a rajzeszköz mellé az ecset. Simonyi révén ismerkedett meg az avantgárd olyan meghatározó irányzataival, mint az expresszionizmus, a dada, a szürrealizmus és a konstruktivizmus. Megragadták fantáziáját Braque, Cézanne, Van Gogh, Gauguin és a magyar utódok, Kassák Lajos, Derkovits, Gulácsy, Vajda Lajos és Kondor Béla alkotásai.
Indulásának első darabjai közé tartozik a kiállításon szereplő, 1969-ben készült ceruzarajza, a plakáton látható, 1970-ben készült önarcképe, valamint a cím nélküli, barna színű, lombjukat vesztő fák mögül előbúvó polgárház.
Ezeken a lapokon már feltűnnek későbbi művészetének fontos jellemzői, nevezetesen az egyensúlytalanság megjelenítése, a néhány vonallal karakteresen készített portré, a rejtély és a titokzatosság sugallata.
Párkányi alapfokú művészeti tanulmányait 1976-tól Érsekújváron, majd a zebegényi nyári képzőművészeti szabadiskolában folytatta. Ekkoriban sajátította el a különböző grafikai technikákat. A ceruzarajzai mellett ekkor tűntek fel a tollrajzok és a többi grafikai műfajjal készült alkotások.
Az érsekújvári, révkomáromi és más csoportos kiállításokon való részvételét követően, 1979-ben önálló kiállítással mutatkozott be munkahelyén, a párkányi Poliklinikán.
1982-től az egyre gazdagabb színvilágú művein feltűnik a fanyar irónia. Mind gyakrabban jelennek meg nála az emberi viszonylatok, az alá- és fölérendeltségből adódó problémák, a párkapcsolatokban rejlő ellentmondások, a vágyak és a realitás közötti szakadékból fakadó erős érzelmi feszültségek.
Feltűnnek a Bugyács-birodalom mindezeket magukban hordozó különleges figurái: mindig mozgásban lévő vándorkirályok, bohócok éppen úgy, mint a külvilág tárgyai, kutak, virágok. A figurák arcai merevek, s üres szemeikkel egyben önmaguk álarcai is. 1980−1990 közötti korszakának jellemző alkotásai közé tartozik 1981-ből a kettős portré, 1982-ből az Odüsszeusz és Pénelopé képpár, melynek egyikén Odüsszeusz a remények zöld színű vitorlásával minden csábítást és ármányt legyőzve hajózik haza, ahol a Pénelopé várja. A másikon Odüsszeusz türelmetlenül vonzódó lelke száguld hűséges Pénelopéja felé. Ebbe a sorba tartozik a Színész 2, a Katona, a Csillagnéző és az Álmodó című alkotás. A sort az 1986-ban készült, egyébként a kedvencei közé tartozó, cím nélkül hagyott, magányt kifejező képe, melyen üres asztalok rengetegében, pálmafák alatt egy szál megában gubbaszt maga az alkotó.
Az 1990-es évtizedet a szerelem, a férfi-nő párkapcsolat témaköre uralja. Az egyik lapon az aktuális múzsa, Böbike neve silabizálható ki, a másikon az elérhetetlen Júlia, létratartó támaszként magasodik a hozzá igyekvő Romeo alakja fölé. Ide tartozik még az évszám nélküli, csendes és sejtelmes „Vasárnap délután”, a templom vagy szerelem közötti vívódást megélő, általam „Dilemmá”-nak keresztelt kép, továbbá a mindennapok párkapcsolatában megjelenő, feszültségekre utaló „Mérkőzés” című lap. 1998-ban megjelenik az új hódításra vagy visszahódításra készülő „Adonisz” és a „Kegyenc” figurája.
A mostani válogatás bizonysága szerint tematikában és hangulatban is változást hozott az 1990−2000 közötti évtized. Erre utal a 2000-ben készült tavaszt hozó „Szent György”, a „Király és szolgái” és további három, talán Kassákot idéző kollázs a 2001−2002-es évekből. Ekkoriban ismét megjelenik művein az álarcmotívum és a szerelmi reményekkel teli virágvivő figurája.
E kiállításon Bugyács több száz grafikájának csak töredékét láthatjuk. A válogatás ennek ellenére alkalmas arra, hogy hű képet alkothassunk szellemi és alkotói törekvéseiről. Olyan világ ez, amelyről Barcsai Tibor az EVID 2004. március 25-i 69. számában közreadott rövid írásában a következőket írta:
„Bugyács kiállítása kapcsán egy Schopenhauer-gondolat idézhető, miszerint: ha valaki gyertyát gyújt magának, az világít másoknak is.
Pontosan erről van szó: Bugyács Sándor önmagát szórakoztatja, de egyúttal másokat is. Aki ismeri őt, azonnal rájön, hogy művei egyenlők vele, amennyire egyénisége groteszk, játékos, olyanok a grafikái is: a művész azonosul műveivel, és a művek azonosulnak vele. Ez egy döntő mozzanat, hiszen ismerünk úgynevezett befutott művészeket, akik kinéznek maguknak valakit, és annak stílusában dolgoznak. Hogy milyenek ők, soha nem derül ki, mert erre nem is törekednek, megelégednek az álsikerrel. Sándor mikor rajzol, elfelejti, hogy valaha is látott egy grafikát, belép a saját világába, és azt papíron rögzíti.
De milyen is ez a világ: talán Alice világára emlékeztet a Csodaországban, ahol fordított a gravitáció, mások a lények közötti kapcsolatok, az állatok emberekre hasonlítanak, az emberek állatokra, tehát ez egy antivilág: fordítottja a miénkének. Igen, szürrealista univerzumban mozgunk, amely hasonlít is, nem is a mi életterünkre. Királyok, pojácák, tündérek, kentaurok nyüzsögnek itt furcsa irreális térben, amely álmainkra is emlékeztet. Reméljük, még sokszor találkozunk Bugyács Sándorral!” Így legyen!

A megnyitóbeszéd február 21-én hangzott el.

 

Wernke Bernát:

kezére sarjadtatva
                    (Bugyács Sándor művész úrnak)
…….ha a kisvárosi,
    csendesebb zaj is-
még mélyebbre, kergeti
             lendűleteit – Sanyi
erre keltének, tipró
                  barangolatain,
akkor sem fellegül feléje-
     ide kívánt gyúlatattának
         alkonyulata, őt
             árnyékolva…..hanem
vándorlott diadala,
          lobbanata dobban –
          tülekedtető kezére
sarjadtatva…
                       azon nyomban, hogy
ujjai közé, ceruzát, ecsetet
                      jutasson oda, s most
már együtt vannak……e bomlatag
világot, nem marasztaltatva, a
már ébreteg némaságban….hát
ne olvadjanak e fergeteg
      liliomok, hanem feküdjenek
ránk, simogatón, csillogón e
vonuló napokból, nemcsak
kiirtóztatón, hanem tudjuk
merre, lány mosolyok szakadatlan
      zengetegeire, sodortatva
                                                    minket
messze-messze, máglyavilág
                                rengetegeibe,
csírázódó habokkal, ide rántódó
                jövendőjébe………..

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor