Rate this item
(0 szavazat)

fsu 10.jpg - 60.52 KbA Balassi-emlékkard és a Balassi-érem átadása, 2018

 

A budai Gellért Szálló Gobelin termében XXII. alkalommal adták át 2018. február 14-én – Bálint napján – a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot. Ezt az elismerést minden évben egy magyar költőnek és egy külföldi műfordítónak ítélik oda, akinek lírája és fordítói munkássága méltó Balassi Bálint életművéhez. Az irodalmi díjhoz kapcsolódóan létrehozott Balassi-érmet pedig, 2012 óta, olyan kiemelkedő személyiségek kapják, akik sokat tesznek Balassi Bálint emlékének ápolásáért.

Az ünneplő közösséget Molnár Pál – díjalapító, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke – köszöntötte, majd bejelentette, hogy 2018-ban a Balassi-emlékkardot Lövétei Lázár László székelyföldi költő – esszéista, folyóirat-szerkesztő – kapja. Az irodalmi díj testülete az ő költészetét tartja a XVI. századi költőóriás műveihez méltónak. Ferenczes István – 2005-ben Balassi-karddal kitüntetett költő – laudációját Szalóczy Pál Kazinczy-díjas előadóművész olvasta fel. Lövétei Lázár Lászlóról megtudhattuk, hogy Csíkszentdomokoson él, a Márton Áron püspök emlékét híven őrző településen. A Márton Áron Múzeumot együtt hozták létre feleségével, hogy a püspök iránt érzett tiszteletét kifejezze a szülőfalu. A díjazott 1998 óta a csíkszeredai Székelyföld folyóirat szerkesztője, 2010-től főszerkesztője, a 100 kötetes Székely Könyvtár megálmodója és szerkesztője. A köszöntő során egy párhuzam is kibontakozott Balassi Bálint és Lővétei Lázár László művészete között. A szablyát Kiss-Rigó László, szeged-csanádi püspök nyújtotta át. Rövid köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy idén Bálint napja hamvazószerdára esik, amely a nagyböjt kezdete. A hívő ember számára a húsvéti felkészülés, a bűnbánat, a lelki megerősödés időszaka. Zárásként hitet és erőt kívánt Lövétei Lázár Lászlónak. A kitüntetett költő köszönetképpen egy rövid részletet olvasott fel Balassiról írt esszéjéből, amelyben a XVI. század tüneményének nevezte Balassit, akinek szép és kegyetlen élete volt. A folytatásban a székelyföldi költő versét Botár Endre színművész, Csíkszereda díszpolgára mondta el.
Balassi Bálint kardjának másolatát az idei díjátadón Marin Georgiev bolgár műfordító is átvehette. Munkásságát Arató György bulgarista méltatta. Marin Georgiev költő, műfordító, az 1980-as évek óta kiemelkedő szerepet játszik a magyar irodalom bulgáriai megismertetésében. Hazájában költőként, esszéistaként is elismert. Több mint 20 kötete jelent meg. Verseit metafizikus halálfélelem hatja át. Irodalmi kincseinket, köztük Balassi költészetét és mai költők verseit fordítja anyanyelvére. A kitüntetésért mondott köszönetet így fejezte be: „Isten legyen kicsiny, mindig félretaszított népeinkkel!” A Balassi-kardot Cseke László adta át, aki a Szent György Lovagrend kancellárja. Ízelítőként a műfordításokból, az „Egy török ének” című Balassi-vers hangzott el magyarul – Madarász László előadásában –, majd bolgár fordításban is. Emlékezve Tóth Bálintra, az első Balassi-karddal kitüntetett költőnkre, „Balassi Bálint magyar imádsága” című versét Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész mondta el.
Hagyomány, hogy minden évben egy-egy Balassi-versre írt zenemű ősbemutatója is elhangzik a Bálint-napi ünnepségen. Idén Beischer-Matyó Tamás: Vidám vitézi ének című művét a Törökbálinti Cantabile Kórus adta elő Vékey Mariann vezényletével. Balassi Bálint versei nem pusztán irodalomtörténeti értékek, nem egyszerűen a kötelező tananyag részei az iskolában. Gondolatai a mának is szólnak. Ő maga példakép lehet a mai ifjúság számára. Példaértékű az esztergomi Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola kezdeményezése, hogy évenként megrendezik, a katona-költőre emlékezve, a szavalóversenyt. Az iskola képviseletében Balassi Bálint „Egy katonaének” című versét Chmela Károly tanuló mondta el. A Balassi Bálint-emlékkard két kitüntetettje, a középkori mintára kovácsolt végvári szablya mellett, átveheti a Herendi Balassi-szobrot is. A Herendi Porcelánmanufaktúra ajándékát, az üzem 800 dolgozójának szeretetével kísérve, dr. Simon Attila vezérigazgató adta át.
A Balassi-érem átadása következett, amelyet dr. Prokopp Mária professzor asszonynak – Rubovszky András turisztikai szakértő, a Széchenyi Társaság főtitkára, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány kurátorának laudációja után – Rieger Tibor M.S. Mester-díjas szobrászművész, az érem alkotója, nyújtott át. A méltatás során elhangzott, hogy Prokopp Máriát igen erős szálak fűzik szülővárosához, Esztergomhoz. Az esztergomi Balassa Bálint Társaság elnökeként missziós feladatot lát el, hogy megismertesse, széles körben ismertté tegye Balassa Bálint művészetét. A professzor asszony életútjának áttekintése után egyetemi tanári tevékenységét emelte ki Rubovszky András. Művészettörténészként egész Európában ismerik és elismerik. Rendkívüli érdeklődést váltott ki a Vitéz János esztergomi érsek, Mátyás király kancellárja esztergomi dolgozószobájának falán feltárt freskókról kialakított szakvéleménye, amely szerint ezek alkotója a fiatal Botticelli volt. Nagy örömet jelent számára az ifjúság oktatása, képzése. A művészettörténet számos lelkes művelőjét tanította az értő és alapos kutatásra. Az előadó felsorolta azt a megszámlálhatatlan kitüntetést és tudományos társasági tagságot, amellyel méltán ismerték el a professzor asszony munkásságát. A díj átadása után, amelyet viharos, hosszan tartó taps kísért, Prokopp Mária köszönő szavai hangzottak el. A tőle megszokott lelkesedéssel, szenvedélyesen emlékezett meg most is Szent István városáról, Esztergomról. Ez alkalommal is kihangsúlyozta, hogy a Magyar Királyság milyen fontos szerepet játszott a keresztény kultúra terjesztésében. A hős költő küzdelmeit példaként állította elénk, a magyar ember számára nincs lehetetlen. A kitüntetését megköszönve – amely megerősítés számára – arról biztosította hallgatóságát, hogy „az első magyar főváros újra él!” Gratulálunk Mária Néni!
Hárs Tibor, a Balassi-kardhoz kapcsolódó, évenként egyszer a Kárpát-medence valamely borvidékén megrendezett borverseny előző évi győztese, borajándékot, díszdobozos Balassi-kard Cirfandlit nyújtott át a díjazottaknak, amely a pécsi borvidékről származik.
A Balassi Bálint-emlékkardot Molnár Pál újságíró alapította, magyar értelmiségiek bevonásával, 1997-ben. Kezdettől fogva a legendás Gellért Szállóban nyújtják át. A középkori, végvári kardok mintájára Fazekas József bonyhádi fegyvermester kovácsolja a díszszablyákat. A díszokleveleket Vincze László szentendrei nyomdász készíti.

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor