Rate this item
(0 szavazat)

fsv 89.jpg - 69.68 KbLélekemelő rendezvényen vehetett részt az, aki 2018. január 16-án ellátogatott az esztergomi Balassa Bálint Szakgimnáziumba. Ekkor került bemutatásra P. Tokár János ferences szerzetes – a helyi Ferences Gimnázium igazgatója – kötete, amelynek címe: Ferences köszöntés Szent László királynak. A kiadvány a Ferences Rendtartomány ünnepi köteteként jelent meg 2017-ben a Szent László-év alkalmából. Ebben János atya két ismert, ferences barátok által lakott, búcsújáróhelyet mutat be. A Nemzeti Kegyhely: Mátraverebély-Szentkút és a napjainkban már kevésbé látogatott Búcsúszentlászló évszázadokon át megőrizte a hagyományt, és igen gazdag legendákban. Napjainkban is ápolják a lovagkirály emlékét. A könyvbemutatóra a Pax Et Bonum Esztergomi Ferences Diákegyesület szervezésében került sor.

A világi és egyházi vendégek köszöntése után dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor asszony erre az alkalomra írt üdvözlő levelét hallgathattuk meg. Ezt követően G. Tóth Franciska – irodalomtörténész – János atyához intézett kérdéseire adott válaszok hozzásegítettek a kötet megismeréséhez, amelyeket vetített képekkel egészítettek ki. A könyv összeállítására a Szent László-év indította a szerzőt. Célja az volt, hogy bemutassa a Szent László királyban fellelhető kettősséget – gyöngéd és érzékeny lovag, kemény és szigorú uralkodó –, amelyet a hagyományok ma is őriznek, és példakép lehet a 21. században is. A kötetben közreadott anyag két forrásból származik. Az egyik Károly Ferenc P. Barnabás ferences szerzetes összegyűjtött munkáinak feldolgozása, amelyet Búcsúszentlászlóról írt. A második, kisebb rész, Szent-Mihályi Mihály boconádi plébános, egri kanonok, 1797-ben készült könyvecskéje Mátraverebély-Szentkút történetéről. A kötet – mind tartalmilag, mind műfajilag – színes változatosságot mutat. Történetírás, elbeszélés, monda, elbeszélő költemény, vallásos néprajzi adatok, imák, énekek, csodás gyógyulásokról szóló leírások találhatók az egyes fejezetekben. Horányi László színművész előadásában egy részlet el is hangzott a könyvből. A kötetben található képek korát, stílusát, témáját is Szent László király személye kapcsolja egybe. A bemutató műsorát Pálmai Árpád egyházzenész és kórusának műsora tette emlékezetesebbé. Előadásukban elhangzott a csodálatos Szent László himnusz is:

„Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály!
Magyarországnak édes oltalma,
Szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag!”

Szent László király tisztelete mélyen él a ferencesek lelkületében, akik mindig érzékenyek voltak a magyar ember gondolkodására, lelki világára, amelyben Szent László kultusza megelőzte a ferences jelenlétet. Karizmatikus uralkodói képességeihez mély vallásosság társult, így uralkodása alatt országunkat a kereszténységen nyugvó belső társadalmi rendezettség jellemezte. Szent István után Szent Lászlónak köszönhető, hogy népünk nem veszett el a történelem süllyesztőjében.

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor