Rate this item
(0 szavazat)

fsv84.png - 146.95 KbBúcsúzunk a Duna, a Garam és az Ipoly mente festőjétől

 

Azok közé tartozott, akik nem az akadémiák mestereitől tanulták a művészetet. Első próbálkozásai pilzeni katonaéveihez kapcsolódnak, igazi elkötelezettsége pedig az Esztergomi Képzőművész Körben alakult ki. Kezdetektől a maga útját járta, a maga választotta közösségekben csiszolódva, önmagából építkezve jutott el a személyiségében rejlő lehetőségek kiteljesítéséig. Élete, alkotói munkássága szorosan összeforrott a természettel, a tájjal, a folyókkal, a gyors sodrású patakokkal. Kora gyermekkorától részese volt a Duna, a Garam és az Ipoly mente színekben, hangulatokban és ízekben gazdag világának.

E tájról kalandozott el a Tisza menti Mártélyra, a Balatonra, messzi tengerek partjára és olykor a Kárpátok zordon hegyei közé. Művei között sétálva, megszületik a csoda. Magunk is részévé válunk az általa megfestett tájnak. Együtt lélegzünk a fákkal, bokrokkal, éggel, földdel, vizekkel. Megszeretjük a csendet, amelyet csak olykor tör meg a víz csobogása, a szélfútta fenyvesek zúgása vagy a fák levelének zizegése. A költő, Marosi Károly így ír erről barátja képei kapcsán: „Duna-part, / Ősz táj, / Lombos fák, / Csupa báj. / Vászon, / Mese / Ki festette? / A természet szerelmese.”

Búcsúzunk Párkány és térsége képzőművészeti életének szervezőjétől.

Felnőttként visszatért gyermekkora iskoláinak városába, Esztergomba, ahol a Kaposi Endre, Végvári I. János, Novák Lajos Munkácsy-díjas festőművész és Kollár György vezette Képzőművész Körben, különböző magyarországi és felvidéki alkotótáborokban gyarapította tudását. Tagja volt a CSEMADOK Érsekújváron működő Képzőművészet Kedvelők Klubjának. E szervezeteknek, majd az Esztergomi Művészek Céhének, a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületnek tagjaként folyamatosan jelentkezett alkotásaival egyéni és különböző városi, megyei, országos és nemzetközi kiállításokon.
Jelenlétével, művészetével példáját adta annak, miként lehet és kell eredményesen ápolni a határmente emberi és kulturális kapcsolatait. Amit Esztergomban tanult és tapasztalt, hazavitte városába. Esztergomi mintára kezdeményezte a Párkányi Képzőművészkör és a Párkányi Városi Galéria, ma Barta Gyula Galéria megalakítását. Kapcsolatai révén gyakran került sor a két város között kiállítások és kulturális programok cseréjére. Alkotó munkáját és művészetszervező tevékenységét számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Közülük számára a legfontosabb az 1999-ben elnyert Pro Urbe Párkány díj és a 2016-ban Esztergomban elnyert Szent István emlékérem volt.

Búcsúzunk az együtt érző, másokat önzetlenül segítő embertől.

Családi házuk ajtaja mindig nyitva állt a betérő vendég előtt. Feleségével, az őt mindenben támogató Etelkával gondoskodtak arról, hogy a kedves fogadtatás, a szíves vendéglátás kedvező körülményei között szabadon szárnyalhasson minden gondolat, születhessenek újabb és újabb ötletek. Ilyenkor a kérdés soha nem az volt, hogy valamit miért nem lehet megvalósítani, hanem az, hogy mit kell tenni azok megvalósulása érdekében. Szívesen fogadta és megköszönte az önzetlen segítséget. Ha valamelyik barátja nehéz élethelyzetbe került, mindig volt helye ebédlőasztaluknál. Szívesen ajánlotta fel műveit karitatív és más közösségi célokra.
Életútját, küzdelmeit "A Párkányi Képzőművészkör – 25 éves tevékenysége és utóélete”, valamint „Lábik János élete és munkássága” című kötetekből ismerheti meg az utókor.
Munkássága, művei elválaszthatatlan részévé váltak Párkány, Esztergom, a Duna, a Garam és az Ipoly mente művészeti életének.
Nemes harcát megharcolta, futását megfutotta, az emberekbe vetett hitét megtartotta.
Nyugodjék békében! Emlékét megőrizzük.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor