Megjelent az Esztergom és Vidéke 2017/3. száma

Írta: Szabó Lászlóné 2018. január 09. kedd, 12:03
Rate this item
(0 szavazat)

fsv 77.jpg - 57.94 KbA karácsonyi ünnepeket megelőző napokban jelent meg az Esztergom és Vidéke Társadalmi és Kulturális Folyóirat soron következő száma. Az ünnepélyes folyóirat-bemutatóra az esztergomi TÁR-LAK Szalonban került sor 2017. december 14-én szerzők és szerkesztők részvételével.

A megjelent érdeklődőket Filemon Béla főszerkesztő köszöntötte. Gondolatait az aktuális szám vendégművészéhez fűződő személyes emlékek felidézésével kezdte. A 2017/3. szám kiemelt szerzője Ottmár Sándor, lévai képzőművész. Az ő alkotásai találhatók a folyóirat címlapján és a belső oldalakon is. Különböző művészeti ágakban tevékenykedik, alkotásaiban az emberi lélek rejtelmeit kutatja. Tájképeket, portrékat, és egyéb figurális kompozíciókat készít, amelyek megtekintése, megértése elvont gondolkodásra késztetik a nézőt. Érdekes, élményt nyújtó alkotásaival találkozhatunk a folyóirat oldalain. A folyóirat Előszava Szabó Lászlóné tollából született. Ebben rövid ismertetést közöl a művészről, aki a képein különböző élethelyzetekben mutatja be a szereplőket, de ábrázolásukkal az érzelmekre összpontosít.
Horváth Gáborné dr. írása kapcsán, Kép – cím – adás – asszociációk, Kulcsár-Elek Csilla táborozási emlékeket idézett fel Ottmár Sándorral kapcsolatban. A művész éveken át bekapcsolódott a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (MBKKE) által szervezett Művészeti és Irodalmi Alkotótáborok munkájába.
Matúš Mészáros nevével rendszeresen találkozhatunk a folyóirat számaiban. Rendkívül érdekfeszítő, izgalmas elbeszélését olvashatjuk most, a címe: A mélység színe. Az írás a 0. típusú találkozások kategóriájával rokon. Egy képzeletbeli városkában különös, megmagyarázhatatlan jelenségre figyelnek fel az ott lakók, amely gyökeresen megváltoztatja életüket. Vércse Miklós fordította magyarra a novellát. Wernke Bernát előadásában részletek is elhangzottak.
Új szerzőnek számít a folyóirat történetében Viera Svenková, aki írásaiban a nők sorsával foglalkozik, érzelmi világuk alakulása érdekli. A fekete kosztümös hölgy című írását is Vércse Miklós fordította. Lena Riečanská írását is először olvashatjuk az EVID-ben. Műveit kifejezetten a női olvasóknak szánja. Kulcsár-Elek Csilla egy rövid részletet mutatott be.
Ladislav Herzog pozsonyi író, költő. Ugyan hová fúj a szél című írásában két férfi találkozását állítja elénk, amelynek bemutatása során lelki mélységekbe vezet, az önzetlen, jóindulatú törődést állítva a középpontba.
Czirok Ferenc Tűztermő lendület című írásában Morvay László tűzzománc-művészre emlékezik. Írását a Morvay-emlékkönyv számára készítette.
A. Bak Péter művészeti író sorozata a művészcsaládokról szól. Ez alkalommal Bánsághi Vince festőművészt és családját mutatja be. A művészdinasztia alapítója a 20. század elején kapcsolódott be a képzőművészeti életbe. Saját magát „klasszikus impresszionistának” tartotta. A Duna túlsó partján, Helembán élt és dolgozott. Párkány képzőművészeti életében fontos szerepet játszott.
Dr. Bárdos István művelődéstörténész édesanyja visszaemlékezéseit közli folyamatosan. Az aktuális rész az ostromlott Budapesten játszódik 1944/1945 telén.
A folyóiratnak ebben a számában is folytatódik az „Adalékok az EVID történetéhez” témájú sorozat. Nagyfalusi Tibor írása a városi média helyzetéről, működéséről, fejlesztéséről szól. Részletesen kifejti az önkormányzat feladatát az anyagi és erkölcsi támogatás terén, amely az EVID megjelentetéséhez szükséges.
Kovács Lajos dorogi író, helytörténész Bajor Ágost festőművésznek szóló levelekből idéz, amelyek dr. Mosonyi Albert bányaorvostól, Lyka Károly művészettörténésztől és dr. Lepold Antal kanonok úrtól származnak. A levelek a közelmúltban kerültek elő, így új felfedezésként vonulhatnak be a Bajor-életmű történetébe.
Dr. Székely András Bertalan művelődésszociológus kiállítást megnyitó beszédét is olvashatjuk a folyóiratban. Elhangzott Szmolicza József ikonfestő tárlatának ünnepélyes megnyitóján.
Szentjóby Szabó Andor írásában Szentjóbi Szabó László magyar költőre emlékezik, aki nemzeti tárgyú történeti dráma írásával is megpróbálkozott. 225 évvel ezelőtt jelent meg a „nemzeti érzékeny játék”, amely Hunyadi Mátyás trónra jutásának történetét foglalta három felvonásba. Érdemes lenne alaposabban megismerkednünk ezzel a darabbal, ugyanis 2018-at Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság.
Egyedi Márta történetének témája a Böjtnapok és a szerelem, amelyben a testi-lelki megtisztulás érdekében tartott önmegtartóztatás egyedi megvilágításba kerül.
A szokásokhoz híven az EVID utolsó oldalán Horváth Gáborné dr. „Konyhakalendáriumába” pillanthatunk be. Ebben a számban ünnepi finomságok receptjét közli Marika néni.
A bemutató során Horváth Ödön, Wernke Bernát, Horváth Gergely költeményeiből is elhangzott néhány. A versek előadása során közreműködött Kulcsár-Elek Csilla, Nagy Tímea és Wernke Bernát.
A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület alapításának 20. évfordulója alkalmából az ART 16 Művész Csoport Egyesület Kuratóriuma a Magyar Kultúráért Díj kitüntetést adományozta az MBKKE részére. Az elismerő oklevelet és plakettet A. Bak Péter, a Kuratórium elnöke, adta át Ruda Gábornak.
Egy igényes, művészi megjelenésű, irodalmi szempontból igen gazdag, változatos, értékes folyóiratot nyújtunk át olvasóinknak. Ezt a legújabb számot is ajánljuk kedves figyelmükbe.

A fotót Szabó László készítette.

Related items (by tag)

back to top