Pipafüst és teaillat

Írta: Szabó Lászlóné 2017. december 21. csütörtök, 20:44
Rate this item
(0 szavazat)

fsv 68.jpg - 63.34 KbAz esztergomi TÁR-LAK Szalonban a Martsa művészcsalád tagjainak alkotásaiból rendezett kiállítás 2017. december 9-én zárult. Az ünnepélyes zárás alkalmából vendégek lehettünk Martsa Alajos Nagy Asztalánál, egy röpke órára tagjai lehettünk asztaltársaságának. Martsa Piroska – mint háziasszony – sok olyan élményét osztotta meg a hallgatósággal, amelyek segítségével közelebbről is megismerhettük nagybátyját (Martsa Alajos) és édesapját (Martsa István). A felidézett emlékek az 1960-as, 1970-es évekbe röpítették a hallgatóságot.

A Martsa család 1920-ban került a Felvidékről Esztergomba. A fiatalabb fivér, Martsa István szobrászművész 40 köztéri szobra közül négy Esztergomban található. Bátyja, a fotóművész Martsa Alajos, a város alispánja, utóbb díszpolgára az esztergomi Babits Könyvtár megálmodója és első igazgatója volt. Nevezetes asztaltársasága a 20. század számos jelentős alkotóját fogadta körébe. Tagja volt: Tersánszky Józsi Jenő, Vígh Tamás, Móricz Zsigmond, dr. Buga László, Féja Géza, Borsos Miklós, Barcsay Jenő, Kaposi Endre, Ferenczy Béni és még sokan mások, a magyar szellemi és művészeti élet kiválóságai, akik egy csésze tea vagy egy pohár bor mellett beszélgettek a kor mindennapi kérdéseiről. Ennek a máig ható szellemi műhelynek, illetve a Martsa István – M. Szűcs Ilona képzőművész házaspár munkásságának állított emléket a „Pipafüst és teaillat” című kiállítás. A cím a Martsa-féle „szalon” jellegzetes hangulatát idézte. A tárlat alkalmával Martsa István szobraiból láthattunk válogatást, valamint Martsa Alajos fotóművész és Martsa Istvánné Szűcs Ilona alkotásaival ismerkedhettünk meg.
A záróünnepség délutánján Szentessy Éva üdvözölte a megjelenteket. Köszöntőjében az „asztal” szó fogalmát igyekezett megvilágítani számunkra, mivel ez a bútordarab összetartó erőt, kapcsot jelent a közösségek számára. Martsa Piroska rövid köszöntőjéből megtudtuk, hogy a TÁR-LAK Szalonban is kiállított hatalmas asztal körül a 20. század magyar szellemi életének sok jeles alkotója gyűlt össze, hogy a közélet és a művészet dolgairól eszmét cseréljen. Martsa Alajos számos kitűnő portréfotóval örökítette meg asztaltársasága tagjait. A Martsa Műteremben (Budapest) személyes tárgyai, fotóműtermi kellékei, művészekkel folytatott levelezése, íróbarátai neki dedikált könyvei is megtalálhatók. A művészházaspár gyermekei és unokái, akikben az alkotó tehetség – bár mindegyiküknél másként – szintén megmutatkozik, gondozzák a művészeti hagyatékot. Céljuk, hogy ez a szellemi örökség tovább élhessen. A nevezetes nagy asztal is megtekinthető a Műteremben, türelmesen várja, hogy ismét betölthesse funkcióját. Ezt követően egy kis játékos gondolatcserére hívta a hallgatóságot Martsa Piroska. Elöljáróban elmondta, hogy Bottyán János generális, Rákóczi seregeinek fővezére Esztergomban élt, háza ma az Önkormányzat hivatali épülete. Alakját több művész megformázta, élete példaértékű a ma embere számára is. Martsa István szobrász (1912–1978), aki Esztergomban töltötte ifjúkorát, szintén nagy tisztelője volt a híres generálisnak. Esztergom városa 1970-ben bízta meg a vezér lovas szobrának megmintázásával, amelyet Bottyán apánk háza előtt, a Széchenyi téren állítottak fel 1977-ben. Pár évvel ezelőtt a teret újrarendezték, s a burkolat cseréje miatt a szobrot ideiglenesen eltávolították. Az új tervekben azonban nem szerepelt sem a visszahelyezése, sem egy új, méltó, az örökösökkel és a Képzőművészeti Lektorátussal egyeztetett pozíció kijelölése. Azóta a lovas szobor az Önkormányzat udvarán várja, hogy végleges helyére kerülhessen. A játék a szobor elhelyezésével volt kapcsolatos. Esztergom térképén be kellett jelölni, hogy a megjelölt három helyszín közül melyiket tartjuk a legmegfelelőbbnek. 1. Bottyán híd város felőli hídfője, 2. a Városháza mellett, a Bottyán utcában, 3. a Posta előtti területen, a kör alakú ülőkék között. Azonnal beszélgetés kezdődött az asztaloknál, próbáltuk elképzelni a szobor környezetét, meghallgatva egymás érvelését. Abban egyetértettünk, hogy mindenképpen köztéren lenne a helye az alkotásnak. A leadott lapok remélhetőleg segítséget nyújtanak az illetékeseknek a szobor elhelyezésére. Bízunk benne, hogy közös akarattal megoldódik a Bottyán-szobor helyzete. A program további részében Szentessy László grafikusművész idézte fel a könyvtárral és Martsa Alajossal kapcsolatos élményeit.
Az esztergomi TÁR-LAK Szalon és annak tulajdonosa, Soós Kadocsa küldetésszerű feladatot lát el városunkban. Olyan művészek alkotásait mutatja be, akik Esztergom kulturális életében fontos szerepet vállaltak, tevékenységük a város megújulását szolgálta. Alkotásaik megismerése mellett lehetőség nyílik arra is, hogy neves művészekből álló baráti körük emlékét is felidézzük. Ezeket az értékeket széles körben kell megismertetni az esztergomiakkal mielőtt a feledés homályába merülnének.

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor