Rate this item
(0 szavazat)

ftd.jpg - 58.41 KbZsemléri kirándulásunk ötlete 2017 tavaszán a Garam Mente Értékfeltáró Kollégium díszelőadásán fogalmazódott meg. A települések bemutatását hallgatva párkányi barátnőm szomorúan tapasztalta, hogy kedves kis falucskájáról igen kevés információ hangzott el. Akkor jött az elhatározás, hogy meg kell látogatnunk ezt a csöppnyi falut. Nem gondoltuk, hogy egy csodálatos, felemelő Szent László ünnepségen is részt vehetünk, amelyet 2017. július 9-én Zsemléren (Nyitra megye, Lévai járás) tartottak Szent László napjához kapcsolódóan. A kis település templomát Szent László tiszteletére szentelték. Csodálatos barokk oltárképén a vízfakasztás jelenetét örökítette meg a festő.

Zsemlér Lévától 11 km-re fekszik a Garam bal partján. 167 lakosának nagy többsége magyar (70%-nál több), utcái szépen rendezettek, barátságos település. Nevét először 1075-ben említik egy adománylevélben, amelyet I. Géza király adott ki a garamszentbenedeki apátság részére. A későbbiekben, 1565-től, az esztergomi káptalan birtoka lett Zsemlér. Klasszicista stílusú templomát 1805-ben szentelték fel. A falucska másik nevezetessége a templommal szemben található szárnyas oltár alakú emlékfal, amely három történelmi eseményre emlékeztet. Az első az 1849-es garami átkelés emlékét őrzi, a második a világháborúkban elesett zsemlérieknek állít emléket, a harmadikon azon családok neve olvasható, akiket 1947-ben Csehországba deportáltak.
A templomocska idei búcsújára a megszokottnál egy héttel később, július 9-én került sor. Az ünnepi szentmisét Vaňo Igor plébános úr mutatta be. A szentmisére érkezőket dr. Medgyesy S. Norbert – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense – fogadta, aki az általa elkészített és sokszorosított kis dalgyűjteményből nagy lelkesedéssel tanította új, Szent Lászlóról szóló énekekre a híveket. A gyűjteményt igen gondosan állította össze, abban népének históriás ének, Szent László-himnusz szerepelt. Az énekek között olyan „különlegességre” is rábukkantunk, amely sajátos megközelítésben párhuzamot von az ószövetségi zsidó és a középkori magyar történelem között. Isten Kánaánként adta a magyarságnak Pannóniát, amelynek kiválasztott alapítói között ott van Szent László király is. A szentmise kezdetén a plébános úr köszöntötte a híveket és a vendégeket, dr. Medgyesy S. Norbertet, az előadót és a zsérei Zoboralja női kart, akik dr. Simek Viktor karnagy úr – a Magyar Kultúra Lovagja –vezetésével tették emlékezetesebbé az eseményt. A rövid prédikáció után a docens úr előadása következett, amelybe a hívők is bekapcsolódtak a témához illő énekek felidézésével. Az ünnepi beszéd során történeti áttekintést kaptunk Szent László koráról, trónra kerülésének körülményeiről. Szent István mellett a legnagyobb országépítő volt a magyar történelemben, megteremtette a Kárpát-medencében élő népek együttműködését. Nemcsak politikai tevékenysége, harci sikerei tették őt naggyá, hanem jellemének példamutató tulajdonságai, szilárdsága, következetessége, egész népére kisugárzó ereje. A róla feljegyzett történetek egy nemes királyról regélnek. Az előadó felidézett ezek közül néhányat, különös tekintettel a csodatételekre. Az előadás befejező részében a Szent László hagyomány helyi vonatkozásairól is szólt az előadó. 1095. július 29-én Nyitrán érte a halál László királyt. 1083-ban a zoborhegyi remetéket is szentté avatták Szent László király kezdeményezésére. Zsemlér címerében ott látható a lovagkirály. A szentmisét a magyar Himnusz közös eléneklése zárta. Az eseményen a Lévai Szent László Kör tagjai is részt vettek.
2017-ben Szent László-emlékév van. Lovagkirályunk kultuszát őrző programsorozatok zajlanak szerte a Kárpát-medencében. Hitünk, identitástudatunk, hazaszeretetünk megerősítése szempontjából nagyon fontosak ezek a rendezvények. Számunkra, akik Zsemléren együtt ünnepeltünk, felejthetetlen élményt jelentett.

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor