Rate this item
(0 szavazat)

fth 7.jpg - 68.89 KbMegnyitóünnepségre került sor az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban 2017. május 19-én, amelynek során a megújult múzeumi tér és az állandó kiállítás nyílt meg a látogatók előtt. Az átadás után rendszeres nyitva tartással (kedd – szerda – csütörtök) várja az olvasókat, a kutatókat és az érdeklődőket az olvasóterem és a kiállítórész.

Az ünnepség a Schola Academica kórus műsorával vette kezdetét. Az énekkar Merczel György, Mizsei Zoltán és Héja Benedek vezényletével a könyvtár állományába tartozó liturgikus kódexek (pl.: Bakócz-graduále, Ulászló-graduále, Esztergomi passionále, Esztergomi antifonále) dallamvilágát idézték fel. Elsőként húsvéti gregorián tételek hangzottak el. Ezt követően Szalai Katalin könyvtárigazgató köszöntötte a vendégeket. Örömmel jelentette be, hogy a nagyhírű gyűjtemény az érdeklődők rendelkezésére áll. Kihangsúlyozta, hogy a megvalósult fejlesztésekért köszönet illeti dr. Erdő Péter bíborost, mert az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye támogatása nélkül nem valósulhattak volna meg az elképzelések. A köszönetnyilvánítások során kiemelte a tervezők és a kivitelezők munkáját, majd emlékeztette a hallgatóságot a könyvtárban dolgozó elődökre. Megemlítette Boldog Meszlényi Zoltánt, aki 1946-tól a könyvtár prefektusa volt. Az igazgatónő külön kiemelte a könyvtárban dolgozó restaurátorokat, megköszönte hároméves munkájukat, amely során egyes értékes darabok megőrzésén fáradoztak.
A kiállítást dr. Erdő Péter bíboros nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy a könyvtárban őrzött értékek hozzáférhetővé válnak a nagyközönség számára is. Beszédében kihangsúlyozta, hogy a könyvtár múltja hosszú évszázadokra tekint vissza, története szorosan összefonódik a káptalan és az érsekség történetével. Könyvállomány történeti értéket képvisel, elsősorban ajándékozás révén, valamint a káptalani tagok hagyatékából gyarapodott, részét képezik a Mohács előtti kéziratok is. Ezek digitalizálása folyamatban van, amely megkönnyíti majd a kutathatóságot. A könyvtár mintegy félmillió kötettel rendelkezik. Magába foglalja a Simor Könyvtárat, a szemináriumi könyvtár és a nagyszombati jezsuita kollégiumi könyvtár egy részét is. A bíboros úr kifejtette, hogy a könyvállománynak egységet kell képeznie a kultúra más területeivel. Az itt őrzött esztergomi graduálék által nemcsak az ének- és zenetudománnyal, hanem az emberi kultúra valamennyi területével. Végezetül reményét fejezte ki, hogy a Főszékesegyházi Könyvtár a közösség érdekeit szolgálja a jövőben. Majd ismét az énekkar következett, előadásukban a magyar szentek gregorián tételeiből hangzott el három. Ezt követően az éneklést a múzeumi térben folytatták, a tárlók mellett az eredeti kódexekből énekeltek néhányat. Az ünnepség vendége volt dr. Monok István főigazgató (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ), dr. Völner Pál államtitkár, dr. Gaál Endre nagyprépost és Bánhidy László alpolgármester.
Ezen az emlékezetes ünnepségen is meggyőződhettünk arról, hogy Esztergom a „legek” városa. Magyarország első fővárosában, a magyar katolikus élet központjában található az ország legnagyobb temploma – az Esztergomi Bazilika –, valamint Magyarország legtöbb kötetet és írásos emléket őrző, legrégebbi egyházi könyvtára, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár. Jó érzés volt esztergominak lenni.

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor