A Dunakanyar püspöke

Írta: Szabó Lászlóné 2017. május 30. kedd, 12:05
Rate this item
(0 szavazat)

fth 4.jpg - 64.40 KbDr. Beer Miklós váci megyéspüspök könyvének bemutatója Párkányban


 

Beszélgetéssel és dedikálással egybekötött könyvbemutatóra került sor 2017. május 15-én Párkányban, a Városi Művelődési Központban a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás / Balassi Klub szervezésében. Beer Miklós püspök atya könyveivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Nemrégiben két interjúkötete is megjelent – Szeressek ott, ahol gyűlölnek; Örömet hozzak, hol gond tanyázik –, amelyekben tanúságot tesz hitelvei és gyakorlati pasztorációs tevékenysége mellett. A két kötet öt évtizedes papi pályájának összegzése.

A nagyszámú közönséget Himmler György – a Balassi Klub vezetője – üdvözölte. A kötetekkel egy beszélgetés keretében ismerkedhettünk meg. Beer Miklós püspök atya a tőle megszokott közvetlen hangon, derűvel és bölcsességgel válaszolt Bánhidy Vajk kérdéseire. Elöljáróban azonban a püspök úr is köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Nagyváradról érkezett, amely a Szent László-év kiemelt helyszíne 2017-ben. Hangsúlyozta Szent László nagyságát, aki Szent István után az országalapítás folytatója volt. Keresztény egységben gondolkodott, amikor összekapcsolta életművével a közép-európai nemzeteket. A folytatásban Beer Miklós megemlékezett Burián László atyáról, aki életének utolsó éveiben kisegítő plébános volt Párkányban, de működött Nánán és Kőhídgyarmaton is. Egész életén át a magyarság hitéletét szolgálta, egyaránt volt magyarok és szlovákok lelkipásztora. A megpróbáltatások ellenére sohasem veszítette el pozitív életszemléletét, nem ingott meg hite és nemzeti öntudata sem. Telve volt istenszeretettel, boldog papként élt. A püspök úr elmondta azt is, hogy nagy ajándék volt számára Laci bácsi barátsága.
Bánhidy Vajk vette át a szót, és röviden bemutatatta az interjúköteteket. A katolikus embereket érintő hétköznapi kérdések, az egyház helyzete került az első kötet középpontjába. A folytatás ezt az elképzelést viszi tovább, de merészebb kérdések is felvetődtek. A kötet azokból a magánbeszélgetésekből állt össze, amelyeket Réti József – a könyvek írója – a püspök atyával folytatott. Ezek során a váci megyéspüspök a teremtésről, a lélekről, a feltámadásba vetett hitről elmélkedett. Elmondta gondolatait a gondviselésről, az ifjúság körében megélt sokéves tapasztalatairól, a menekültügyről, a kereszténység jövőjéről, a politikai megosztottságról. Megtudtuk, hogy a második könyv borítója a cserkész vízitúrák emlékét idézi. A Duna ebben az esetben egy metafora is, ez a környezet élete meghatározója. Nem véletlenül került a kötet hátlapjára Assisi Szent Ferenc egyik legszebb imája, aki kedves szentjei közé tartozik. Ez a címek eredetét is megmagyarázza. Igen közel áll hozzá az az életszemlélet, amelyet Szent Ferenc közvetít. Ez az ima tökéletesen megfelel a püspök úr hitvallásának is. A könyvekkel kapcsolatban elmondta: több interjúkötetet is jegyzett már, de ilyen személyes hangvételűt most először, örömmel vállalja mindazt, ami ezekben a kötetekben megjelent a Réti Józseffel folytatott beszélgetések nyomán. Zárásként a püspök úr bepillantást engedett napirendjébe, amely minden nap igen sűrű. Rengeteg probléma veszi körül az egyházmegyében (pl.: 350 templom, 32 iskola), de a Jóisten gondoskodó szeretete mindig megtalálja őt: „Hirtelen és váratlanul átölel az Isten” – mondta Beer Miklós.
Zárszóként a megyéspüspök úr elmondta, hogy püspökként az a feladata, hogy képviselje a Jóisten szeretetét a rossznak, a gyűlöletnek az ellensúlyozására, amely mindig ott van életünkben. Idézzünk a korábban említett Assisi Szent Ferenc imából, amely tökéletesen kifejezi ezeket a gondolatokat:
„Uram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
Hogy összekössek ott, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik.
Hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik.”
Beer Miklós püspök úrnak jó egészséget és sok erőt kívánunk!

A fotót Szabó László készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor