Rate this item
(0 szavazat)

fvg.jpg - 3.87 KbNemrégiben jelent meg Muzslai Zsitva Ágnes Az esztergomi sajtó története a kezdetektől napjainkig 1828 – 2011 című munkája könyv formájában. Tartalmát illetően sokat elárul a kötet alcíme: A város története a helyi sajtó tükrében. A két cím jól érzékelhetően szépen összejátszik egymással, helytörténet és sajtótörténet karöltve, vagy még inkább egymást át meg átszőve vezetik végig az olvasót a közel kettőszáz esztendőn keresztül. A mű gondosan összeválogatott idézetekkel tölti fel az események medrét, így válik igazán élővé, lüktetővé ez a kötet.

A könyv a Helischer József Városi Könyvtár gondozásában jelent meg a Városunk, múltunk sorozat 3. köteteként. Az első Pifkó Péter: Töredékek a királyi városról címmel jelent meg, majd ezt követte Varga Péter Dénes munkája, az Esztergomi régiségek és furcsaságok. Muzslai Zsitva Ágnes kötetéhez Kovátsné Várady Eszter, a sorozat szerkesztője írt rövid előszót, amelyben fontosnak tartotta kiemelni, hogy a témának „ez az első, teljesnek szánt feldolgozása.” A szerző, mielőtt az Esztergomban eddig megjelent sajtótermékeket rendszerezné, rövid, néhány oldalas áttekintést ad a hazai és a helyi nyomdák történetéből. Teszi mindezt azért, mert a nyomdák az újságok előfeltételei, megtelepedésük nélkül aligha lehetett volna nyomdatermékeket előállítani.
A könyv írója négy, jól elkülöníthető egységben tárgyalja a témát. Az első és egyben leghosszabb rész az esztergomi közéleti lapokkal foglalkozik. A mű időrendi sorrendben halad, az ország fontosabb történelmi eseményei, időszakai jelölik ki az előrehaladás lépéseit. Vegyünk ki ezekből néhányat: az Októberi Diploma (1860. október 20.), a millennium, az első világháború évei, a Tanácsköztársaság, Trianon és így tovább. Megkülönböztetett figyelmet érdemel a második világháborút követő éveket feldolgozó rész egészen 1956-ig. Érdemes megnézni, hogyan változik ezen idő alatt a sajtó megítélése Mindszenty Józsefről.
A kötet második nagy fejezete az esztergomi katolikus egyházi lapokat veszi sorra. Ez a rész is kronológiai sorrendben haladva mutatja be a kiadványokat. A törökök esztergomi végleges kiűzetését követően igen sok időbe telt, amíg a város újra a magyar katolikus egyház központja lett. 1820-ban Rudnay Sándor érsek végül visszaköltöztette az érsekséget és a káptalant Esztergomba, amivel nagy lendületet adott nem csupán az egyházi, de a közéleti lapok kiadásának is.
A harmadik fejezet az időszaki kiadványokat dolgozza fel. Hogy mely sajtótermékeket tekintjük ezen csoportba tartozóknak, arra választ találunk a fejezet legelején: „Az időszaki kiadvány olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett dokumentum, amely egymást követő, időben eltérő kiadású részegységekből áll.” Talán legjellemzőbb típusa az évkönyv, de ide sorolandók egyes folyóiratok, sorozatok, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai, továbbá az időszakosan megjelenő adat- és címtárak.
Az utolsó nagy egység a kiadványok szerkesztőit mutatja be rövid életrajzokkal 1828-tól egészen 2011-ig. Valószínű, hogy a leltár nem teljes, hiszen a kötet legvégén a szerző megadja a 2011-ig összesen megjelent esztergomi sajtótermék nevét alfabetikus sorrendben. Ezek száma 95-öt tesz ki. Ilyen mennyiségű kiadvány szerkesztéséhez pedig minden bizonnyal több ember munkájára volt szükség. A kiegészítés azonban legyen egy következő kutatás tárgya.

Filemon Béla

Filemon Béla

Filemon Béla az esztergomi Tanítóképző Főiskolán végzett kommunikáció-művelődésszervező szakon. Bár egy ideig az Esztergomi Városi Televízió szerkesztője volt, figyelme főleg a nyomtatott sajtóra irányult, írásait az Esztergom és Vidéke című lapban rendszeresen lehetett olvasni. Hosszú évek óta tevékeny tagja és szervezője az Esztergomi Klubszínpadnak, előadásaikat a környék számos településén láthatták.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor