Rate this item
(0 szavazat)

ged.jpg - 62.63 KbÜnnepélyes folyóirat-bemutatóra gyűltünk össze 2016. július 21-én Esztergomban, a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Kiállítótermében. A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (MBKKE) szervezésében került sor az Esztergom és Vidéke Társadalmi és Kulturális Folyóirat (EVID) 2016/1. számának bemutatójára. A szerzők és szerkesztők mellett sok érdeklődő jelent meg ezen az eseményen. A negyedévenként megjelenő folyóirat aktuális számában verseket és elbeszéléseket, visszaemlékezéseket, művészi önvallomást is találhatunk a gazdag képanyag mellett. A házigazda Filemon Béla főszerkesztő volt. Az irodalmi részletek bemutatásában Nagy Tímea, Bakai Ferenc és Wernke Bernát működött közre.

Rendhagyó módon indult a program, mert meglepetésműsort láthattunk. Kisgyermekek egy csoportja az MBKKE pilisszentléleki alkotótáborából Kulcsár-Elek Csilla vezetésével énekkel és furulyajátékkal köszöntötte a megjelenteket. Lelkesen, kedvesen adták elő kis műsorukat, mosolyt csalva az arcokra. Az énekszámmal Szulényi Mária Valéria: Telitalálat című kis írásához kapcsolódtak.
Az idei 1. szám előszavát Horváth Gáborné írta, amely egy személyes visszaemlékezés. A lírai hangulatú írásban a nemrégiben elhunyt Nyilasi Tibor festőművésszel kapcsolatos kedves emlékeket idézte fel Marika néni, ugyanis Nyílasi Tibor emlékszám ez a kiadvány. A művész képeivel találkozhatunk a folyóirat oldalain és a fedőlapon. A Kesztölcről elszármazott festő az MBKKE tagjaként is tevékenykedett, alkotótáborokat vezetett, kiállításokon vett részt. A címlapon Szent Kelemen csodatétele című kesztölci mozaik oltárképéről készült fotó látható. A művész ezt az alkotását élete fő művének tekintette. Tovább lapozva a folyóiratban, Wernke Bernát versét olvashatjuk – fáklyáit karolva –, az elhunyt festő emlékére íródott. Meg is hallgathattuk a költő tolmácsolásában. Vércse Miklós párkányi műfordító, mint barát emlékezett, szóban és írásban. A Piktorok között című visszaemlékezésben egy élményekben gazdag, hangulatos nap emlékét idézi fel, amikor megismerkedett Nyilasi Tiborral. Bárkányi Valkán Zoltán riportot készített 2015-ben az alkotóval, aki 1966 óta minden nyarat szülőfalujában töltötte. Ez az írás is olvasható az EVID oldalain, a bemutatón maga a szerző emlékezett, akinek egy novelláját is közli a lap. A folytatásban Bakai Ferenc Wernke Bernát versét adta elő, Nagy Tímea pedig Horváth Ödön elgondolkodtató versét osztotta meg velünk.
Ezt követően Matúš Mészáros: Isadora rigolyái című elbeszéléséhez érkeztünk. A fiatal író Pozsonyban él, szlovákul ír. A művet Vércse Miklós fordította magyarra. A novella egy fiatalember és egy idős hölgy találkozását meséli el. A szépen kidolgozott írás váratlan befejezéssel zárul.
Szulényi Mária Valéria írásai emlékképek a múltból, megtörtént eseteket dolgoz fel. Három kis írása igen tanulságos olvasmány.
Az MBKKE és a Párkányi Városi Múzeum szervezésében 2016. április 16-án került megrendezésre az „Adalékok a szlovákiai magyarok nyelvéhez és kultúrájához” című konferencia. Az MBKKE szakmai tevékenységének fontos területe a tudományos-ismeretterjesztő előadások szervezése, konferenciák, szimpóziumok megrendezése. Ez alkalommal is rendkívül érdekes előadások hangzottak el olyan előadóktól, akik a címben megjelölt témát, különböző összefüggéseiben világították meg. Az EVID aktuális száma két előadás anyagát is közli. Az egyik dr. Kovács Adrienne írása: Szondi és a néphagyomány. A folklór, az irodalom és a ponyva kapcsolatát vizsgálja a szerző, aki a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, az Irodalomismeret című folyóirat szerkesztője. Kutatási területe az irodalom és a folklór. A Szondi mondákat harminc éve gyűjti, 2010-ben még élő népmondákat jegyzett le Drégelypalánkon. Arany János balladakorszakának kiemelkedő alkotása a Szondi két apródja, amelybe népballadai elemeket illesztett. Szondi György neve máig is él, példája számtalan irodalmi feldolgozás ihletője, irodalmi alkotások sokaságában tűnik fel sorsa és helytállása. A másik tanulmány írója dr. Németh Zoltán, aki irodalomelmélettel, irodalomtörténettel és műfordítás-elmélettel foglalkozik. Az írás címe: A tér és az idő tágítása a kortárs szlovákiai magyar irodalomban.1948 után specifikus irodalom alakult ki Szlovákiában. A nemzetiségi regény célja, hogy az egyén életén keresztül mutassa be a nemzet sorsát. Az írás azt a kérdést is vizsgálja, hogy milyen lenne az ideális mű. Legyen magyar nyelvű, szlovákiai magyar sorsot mutasson be, a helyszín a magyarok által lakott régió. Ezeknek a szabályoknak megfelelő irodalom szinte lehetetlen. A szerző irodalmi alkotásokat sorakoztat fel, vizsgálva, mennyire felelnek meg az „elvárásoknak”.
Elérkeztünk a folyóirat középső oldalaihoz, ahol Nyilasi Tibor a Templomból kijövet című, vegyes technikájú műve látható. Ezen a kései festményén a templomból kijövő hívek csoportjában bizonyára ott van az alkotó is, már készülve a nagy útra.
Ambrus Margit életúttörténetének 2. részét közli az EVID. Ő dr. Bárdos István édesanyja, aki visszaemlékezik kislány korára, a család küzdelmes életére és sodródásaira a XX. század első évtizedeiben Székelyföldön. Csodálatos régi fotók illusztrálják az írást, amelyek az időtlenséget idézik.
H. Túri Klára tatai költőnő verse – A somlyói búcsú napján – Boldog Babba Mária alakját idézi meg, akihez énekelve, könyörögve özönlik az emberek sokasága.
Horváth Gáborné könyvismertetéséhez érkeztünk. A kötet a Túlparti könyvespolc sorozatban jelent meg az MBKKE és a Csemadok Párkányi Alapszervezete közös kiadványaként. Lábik János: A Párkányi Képzőművészkör – 25 éves tevékenysége és utóélete című kötetének bemutatójára 2016 szeptemberében kerül sor a Muzslai Községi Könyvtárban.
Dr. Gönczöl Lászlóné nyugalmazott tanár, győri alapítványi elnök gondolatait olvashatjuk H. Dobos Mária (Horváth Gáborné dr.) Átívelő hidak című könyvéről, amelyet léleküdítő olvasmánynak nevez írásában.
Csiba Zsolt pszichológus, író Ménrót király című tanulmánya a szakrális és modernista felfogásokat gondolja tovább, „az első Világkirály” életét dolgozza fel. Írásában kitér az ógörög vonatkozásokra, Ménrót király elleni küzdelmekre. Vitatja azt a megállapítást, amely szerint a „történelem első despotája”-ként kell alakját megítélni. Wernke Bernát részletet olvasott fel a tanulmányból.
Héregi Eszter tömören fogalmazott, lényegre törő verseiből Nagy Tímea és Bakai Ferenc segítségével kaptunk ízelítőt.
Sebő József az 1986-os újraindulásnál az Esztergom és Vidéke főszerkesztője volt, harminc év elteltével visszaemlékezését olvashatjuk erről az időszakról.
A. Bak Péter, aki nemcsak festőművész, hanem művészeti író is, sorozatot indított az előző számban művészcsaládokról. Igyekszik olyanokról írni, akiket személyesen is ismert. Ebben a számban id. Czene Bélát és családját mutatja be. Talán érdemes lenne esztergomi művészcsaládokat is bemutatni ebben a sorozatban…
Ismét szépirodalom következett. Peter Ďurkovský Zsolnán él, író, költő. Az MBKKE kiadásában magyarul 2016 júniusában jelent meg mesekönyve, a Szilvi bolyongásai. Álomszerű történetek ezek, egy mesefüzér, Farkas Viktória illusztrációival. A Szilvi meg a tükör című részletet közli a folyóirat Vércse Miklós fordításában.
A szokásnak megfelelően Horváth Gáborné (Marika néni) Konyhakalendáriumával zárul a lap. Rokon étekfogások receptjeit olvashatjuk.
A folyóirat-bemutatón megjelent Nyilasi Tibor özvegye és idősebb lánya. Donna asszony köszönetet mondott, hogy az emlékszám elkészült. Mindenkit arra kért, hogy őrizze meg emlékezetében az elhunyt művészt, aki szerette az embereket, ragaszkodott szülőföldjéhez.
Ismét egy művészi megjelenésű, tartalmas folyóiratot tarthat kezében az olvasó. Ezt, a legújabb számot is ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe. 

A fotót Szabó László készítette. 

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor