Beer Miklós váci püspök

Írta: Csombor Erzsébet 2016. április 28. csütörtök, 22:04
Rate this item
(0 szavazat)

ghs.jpg - 395.89 KbDr. Beer Miklós váci püspök hat éve járt a Helischer József Városi Könyvtárban első interjúkötete kapcsán. 2016. 04. 25-én ismét őt köszöntötte Várady Eszter igazgatónő, a moderátor Bánhidy Vajk és a mintegy 200 főnyi hallgatóság. A Könyvtári beszélgetés apropója az új interjúkötet volt, amelynek címe: Szeressetek ott, ahol gyűlölnek. A cím Assisi Szent Ferenc imáját idézi.

Az interjúkötet beszélgetőtársait, Réti Józsefet és Beer Miklós atyát szomorú esemény, a mindkettejük által tisztelt Major Sándor kismarosi plébános halála hozta össze. A szintén kismarosi Réti József Sándor atya helyett a püspök úrnak tette fel kérdéseit életről, halálról, világról, egyházról. Beszélgetéseikből született meg a könyv, ami aktuális látlelet arról a korról, amelyben élünk, azokról a kérdésekről, amelyek foglalkoztatják az embereket. A püspök számára nincs tabu téma. Azt vallja, hogy Isten elvárja az őszinte beszédet. Ferenc pápa iránymutatását idézte, amely szerint a katolikus egyháznak úgy kell előrehaladnia, mint a vonatnak a síneken. A két sínpár ebben az esetben az őszinte és világos beszéd. Kétségtelen, van ennek kockázata, mindent félre lehet magyarázni és az internetes kommentek bizony gyakran bántóak.
Arra a legbüszkébb, hogy egy újságíró azt írta róla, hogy ő Ferenc pápa magyar hangja. Valóban nagy csodálója a dél-amerikai, jezsuita pápának (csakúgy, mint elődeinek), aki nem ijed meg egyetlen kérdéstől sem, őszinte ember, és új oldalról mutatja meg Isten szeretetét. A pápa a krisztusi tanításokat nem kérdőjelezi meg, de van bátorsága a hagyományok felülvizsgálatára. Miklós püspök úr egyetért vele, és ő is vallja: olyan egyháztól óvjon az Úristen, amelyik bezárkózik. Ki kell lépni a kapun, nyitni kell ahhoz, hogy teljesítse a küldetését, még akkor is, ha van arra esély, hogy elutasításban lesz része. Biztató, hogy a története során mindig volt erő az egyházban a megújulásra, igaz a legtöbbször hosszabb idő szükségeltetett hozzá.
Világunkban jelenleg három nagy problémakör mutatkozik:
1. A teremtett világért felelősek vagyunk. Környezetvédőknek kell lenni abban az értelemben, hogy a javakat testvérként osszuk el.
2. Ma Európa és a világ legégetőbb kérdése a társadalom erkölcsi alapjainak a szétesése. A szabadelvű, relativizáló gondolkodás vezetett a homoszexuális házasság megjelenéséhez, a gender programhoz stb., ami jól mutatja korunk értékválságát. Nagyon fontos a hagyományos értelemben vett család helyreállítása, de emellett nem szabad elfordulni azoktól sem, akiknek bajban van a házassága.
3. A gazdasági válsággal összekapcsolódó menekültügy hátterében az óriási anyagi ellentét húzódik. Nem tartható ez a szédületes nagy különbség a szegények és a gazdagok között. A háborúk mozgatórugója is a kíméletlen haszonszerzés, a mammon szeretete.
Az egyház vezetői néha eltérő módon nyilatkoznak ezekről a problémakörökről, ami megzavarja a hívőket. Elvárható-e az egységes álláspont – tette fel a kérdést a moderátor. A pápa körlevelei világos iránymutatást adnak – hangzott a válasz. A püspököknek emögött kell egységesen felsorakozniuk. Nem lehet egyéni vélemény. Ugyanakkor fontos a párbeszéd, és időt kell szánni arra, hogy az új problémákat az evangélium fényénél, a Szentlélek segítségével vizsgálják, és így megtalálják a válaszokat.
Beer Miklóst, a plébánost körülvették a fiatalok. Ma, az informatika és a sok csábítás korában nem könnyű elérni őket. Beer Miklós a püspök azonban vallja, ha időt szánnak rájuk, szót lehet érteni velük. Közéjük kell menni, őszintén kell velük beszélni. A személyes közös élmény, mint régen a cserkésztáborokban, a közös programok bizonyára ma is vonzóak lehetnek. Ilyen pl. a gödi Becsal program, aminek a feloldása Belépés Családostól. A program keretében havi rendszerességgel kulturális, túrázási és sport programokat szerveznek.
A könyv harmadik nagy egysége „A hitünk” címet viseli. Ebben a fejezetben olvashatunk az Imádságról, amiből a püspök atya erőt merít. Rendkívül fontosnak tartja a szoros kapcsolatot a Szentlélekkel. Jön a Pünkösd, amivel sokan nem tudnak mit kezdeni, pedig nagy szükségünk van a Lélek erejére. Talán a pünkösdi hitünk szorul leginkább megújulásra – mondta.
Életének örömét a hívek száma, a szolgálatot vállaló férfiak növekvő száma, a gyerekek, a templomból mise után kiáramló vidám emberek, akik betöltik a teret, jelentik.
A könyv a Helischer József Városi Könyvtárból kölcsönözhető. Érdekes olvasmány. 

A fotót Nyáry Andrea készítette.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor