A pünkösdi csoda

Írta: Kardos Tamás 2015. május 23. szombat, 21:59
Rate this item
(0 szavazat)

gvs.jpg - 14.12 KbJézus Krisztus húsvéti föltámadását az őrzésre kirendelt katonák rémülten jelentették a zsidó főpapoknak! Azok arra a hazugságra vették rá a katonákat, hogy mondjátok: amíg mi aludtunk, a tanítványok ellopták Krisztus testét. És jól megfizették őket. Persze a hazug ember meg a sánta kutya esete megint beigazolódott, mert ha aludtak, nem tudhatják, mi történt! De hogy biztosra menjenek, - Péter apostol Evangéliuma szerint – a zsidó főpapok elhíresztelték, hogy a tanítványok Mesterük meggyilkolása miatt bosszúból fel akarták gyújtani a templomot. Ez az ókori, „terrorista” vád bárkit följogosított, hogy büntetés nélkül agyonverhesse a tanítványokat, ott ahol éri. Ettől való, jogos félelmükben húzódtak zárt ajtók mögé, és a feltámadt Krisztus közibük toppanása is kezdetben inkább rémületet keltett bennük.

Ebből a lehetetlen és kilátástalan helyzetből hozott kiutat Pünkösd, a Szentlélek kiáradása! Pünkösd tette a tanítványokat apostolokká. Félelmükből és bezártságukból kirobbanva hirdették a jeruzsálemi tömegnek: az a Jézus Krisztus, akit ti kegyetlenül meggyilkoltatok, maga az Isten Fia, feltámadt! És igazságuk mellett maga a Teremtő Isten tett tanúbizonyságot a „nyelvek csodájával”: mindenféle népek a saját nyelvükön értették és felfogták Péter és társai galileai beszédét!
A Pünkösdi Csoda további része, hogy a tömeg minden korábbi hazudozást és tévedést feledve bűnbánattal fölvette az üdvösségre vezető keresztséget! A Szentlélek kiáradása indította hódító útjára a keresztény tanítást, melynek neve valójában nem a kereszt szóból, mint a fájdalom, szenvedés, a gonoszság erőinek „sikeres” összefogásának és a megszégyenítő halál jelképéből ered, hanem Krisztust követő, fölkent kiválasztott jelentéssel bír.
Pünkösd és egyben a kezdeti kereszténység szép és igaz jelképe látható Esztergomban, a Belvárosi templomban, az igen ritka Szűz Mária oltár talapzatán. A különleges, egyenlő szárú kereszt sugaraival egy erőteljes, dinamikus egységet alkot. A függőleges ág hátul az Ég és a Föld, az Isten és az ember összekötését, erős, kölcsönös kapcsolatát, az elöl lévő vízszintes ágak az isteni kegyelem mindenkire kiáradó, egységbe foglaló ölelését mutatják. A kettő metszéspontja az az energiaközpont, ahonnan a sugarakkal jelzett szeretet minden irányba, kifogyhatatlanul és föltartóztathatatlanul kiárad.
Jézus, a Krisztus ígérete szerint a Szentlélek az, Aki mindent eszünkbe juttat. Minden jót és szépet, szükségest a megfelelő időben.
Adjon Isten ez ünnepre és egész évre bölcsességet, erőt, hogy hallgassunk is Rá!

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor