Jegyzet

Kovács Gézáról

Írta: Tóth Pál 2018. április 09. hétfő, 11:55

fsu 45.jpg - 83.33 KbGézával először 1995 körül találkoztam Sepsiszentgyörgyön. Mint Budapest wekerletelepi lakos a 80-as évek közepén ismerkedtem meg azokkal a velem egykorú kisgyermekes szülőkkel, akiknek egy része már rendszeresen járt Erdélybe, főleg Székelyföldre. Hívtak magukkal, és én igent mondtam, mert a Kárpát-medencében élő magyarok élete mindig is érdekelt. Akkoriban ez a baráti – benne rokoni szálakkal is bíró – társaság főleg Ivóba, a Madarasi-Hargita lábánál lévő faluba járt, mert ott volt a mi társaságunk vezető embere barátjának faházas nyaralója, mely úgymond a bázisunk volt. Ottani barát, igazán jó ember. Segítettünk a falu iskolájának, szerkesztettünk kalendáriumot, és jókat beszélgettünk-kirándultunk.

Emlékeim a Nagy Háborúról I.

Írta: Juhász Gyula 2017. december 24. vasárnap, 17:57

fsv 70.jpg - 267.59 KbKabók Rudolf, Kőhidgyarmat, közlegény, 5. cs. és kir. huszár ezred.

 

Anyai nagyapám mindössze tizenkilenc éves volt akkor. Már javában dúlt a háború, a hazának katonákra volt szüksége. Erős, edzett, megbízható, a hazáért az életüket is feláldozó katonákra. Hát ilyen volt nagyapám is. Tizenkilenc évesen az első arcvonalban. Tölgyesi-szoros, Ojtozi csata, Piave...

Emlékkarácsonyok − IV. rész

Írta: Czirok Ferenc 2017. december 24. vasárnap, 17:45

fsv 71.jpg - 3.34 KbAztán megtörtént a valódi rendszerváltás, amelyhez képest 1989–1990 fordulója csupán egyszerű hangsúlyváltás volt. Átmentés. 1945-ben az új rendszer, aki nem menekült el bosszúja elől – mint a Vaszary házaspár –, azokat üldözte vélt vagy valós „másságuk” miatt. Fábián Gyula mondatja egyik szereplőjével a Bodri című könyvében: Az új rend csak úgy fog gyökeret verni Oroszországban, hogyha mindenki meghal, aki a régi világot képviseli. Magyarországon ezt nem tehették meg, mert akkor nem lett volna, aki felépíti az országot, de akit ellenségnek bélyegeztek, annak nem volt kegyelem. Gérecz Attila sorsa is ezt példázza. 1955 karácsonyán Márianosztrán írt Karácsonyi ének a börtönben címmel egy megrázó verset. Mély hittel és elszánt erővel szól minden sora.

Emlékkarácsonyok – III. rész

Írta: Czirok Ferenc 2017. december 20. szerda, 18:00

fsv 67.jpg - 7.60 KbA II. világégésben azután már fokozták a „hadviselés hatékonyságát”, és minimálisra szorították az emberséget. Minden trükköt bevetettek az egymásnak rontó felek: az álságos békeszerződésektől, országrészeket visszaadó döntéseken át, a szándékos népirtáson keresztül az atombombáig.

Emlékkarácsonyok -- II. rész

Írta: Czirok Ferenc 2017. december 07. csütörtök, 15:08

fsv 58.jpg - 8.59 KbEgy kis kitérő. Czirók öregapám „A volt cs. és kir. 83. Báró Schikofsky gyalogezred” katonájaként vonult be 1915 nyarán Bécsbe kiképzésre. Tizennyolc éves volt. Az új, hatékonynak tartott fegyvernemhez, a géppuskásokhoz került. Az ezred hajtókájának színe a sötétbarna, ezüstgombokkal az egyenruhán.

Emlékkarácsonyok -- I. rész

Írta: Czirok Ferenc 2017. november 29. szerda, 20:59

fsv 51.jpg - 12.37 Kb„Megszületett a kis Jézus, örvendjünk!” – szokta apai nagyapám mondani, amikor a csengő hívószavára beléptünk az utcai szobába, hogy megnézzük, „mit hozott a Jézuska”. Nagyanyám halkan, sóhajtva mondta: „Elég lenne a békesség és a szeretet.” Igen, de a békességnek és a szeretetnek bennünk és általunk kell megszületni, hiába várjuk kívülről kapott ajándékként. Az engem felnevelő apai nagyszüleimtől sokat hallottam „azokról a régi karácsonyokról”, amikor a havas csendbe süppedt kisvárosunk szinte néptelen esti utcáin csilingelve elsuhant egy-egy lovas szán.


fsv 42.jpg - 206.33 Kb„…Áttűnünk lassan
míg Minden pihen
a Legnehezebb Nap után…”
(Jász Attila: Tudod Bandi)

 

A család 1959-ben költözik Esztergomba. Édesapja Kaposi Antal festőművész, fia Kaposi Tamás festőművész (1966–1991). Kaposi Endre 1962-ben kapja tanítói diplomáját az itteni Tanítóképző Intézetben. 1968-ban a Pécsi Tanárképző Főiskolán rajztanári, majd 1971-ben az ELTE Bölcsészettudományi Kara filozófia szakán szerez újabb diplomát. 1970-ig a közoktatásban, közművelődésben tevékenykedik, 1970-től nyugdíjba vonulásáig az Esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskola adjunktusa, docense, majd tanára. 1985−86-ig az intézmény főigazgató-helyettese, 1986−91-ig főigazgatója, majd 1995-ben történt nyugdíjba vonulásáig a Vizuális Nevelési Tanszék vezetője.

Kovács Lajos emlékére

Írta: A. Bak Péter 2017. november 21. kedd, 11:30

fsv 41.jpg - 42.69 KbKovács Lajos író, szerkesztő, helytörténeti kutató, tanár, Dorog Város Díszpolgára 1949. november 3-án született Piliscsabán. 1956-ban költözött a család Dorogra. 1971-ben Esztergomban tanítói, majd Pécsett magyar szakos tanári diplomát szerzett. Vasdinnyepusztán (Tárkány) kezdett tanítani, Fejér megyében folytatta, aztán hat évig Tát-Kertváros következett. 1982-től tanított Dorogon a Zrínyi Ilona Általános Iskolában, ahol 1990 és 2013 között igazgató is volt. Bevezette a Zsolnai-program szerinti tanítást. A lexikális tudás helyett a képességek fejlesztésére helyezte a hangsúlyt – egy kicsit megelőzve a magyar pedagógia fejlődését.

Kiszámított gyilkosság

Írta: Czirok Ferenc 2017. november 15. szerda, 12:10

fsv 38.jpg - 11.54 Kb1966-ban ment a televízióban egy NDK-ból származó krimisorozat: A nyomok a hetedik mennyországba vezetnek címmel. Nekem pedig – legalábbis életem első huszonhat évét illetően – mindig Esztergomba, régi szép nevelő városomba vezetnek a nyomok. ’66-ban cukrásztanuló (a munkatársak és munkatársnők bántón jópofáskodó szóhasználatában: „koszos inas”) vagyok, az Esztergomi 2. számú Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző másodéves tanulója. A gyakorlati munkát a Dorog és Vidéke Vendéglátó Vállalat (DVVV) 1. számú Üzemében, a szintén államosított Szatzlauer-féle műhelyben végeztük.

Búcsú Barcsai Tibor barátomtól

Írta: Dr. Fodor István 2017. október 30. hétfő, 12:39

fsv 19.jpg - 355.18 KbTisztelt Emlékezők! Tisztelt Gyülekezet!


Barcsai Tiborra (1937- 2017) emlékezünk ma, és búcsúzunk tőle, aki 2017. okt. 7-én távozott az élők sorából. Mivel Ungváron közeli barátok voltunk, és haláláig kapcsolatban maradtunk, kötelességemnek tartottam a mai, többségben esztergomiakból álló gyülekezet részére készíteni és megosztani egy számvetést Tibor ungvári éveiről is -- dióhéjban.

fta 7.jpg - 15.45 KbMegkötik a szerződést a handlovai kőszénbánya r.t.-vel a párkánykörnyéki szénterületek feltárása céljából.

 

Párkány község fejlődésének ujabb és ujabb perspektivái nyílnak meg előttünk. Megvalósulás előtt a Dunakikötő kérdése és most rövidesen valósággá válik a szénbányák feltárása és kiaknázása is, mert azt hisszük, községünk polgárai közül egy sem akad, aki ennek a kérdésnek közérdekű fontosságát át ne érezné, és ha kell, áldozatok árán is oda ne munkálkodjék, hogy a feltárási munkálatok mielőbb megindulhassanak.

Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen?!

Írta: Tátyi Tibor 2017. augusztus 25. péntek, 22:52

ftc 8.jpg - 10.57 KbAugusztus 15., Nagyboldogasszony napja, egyik legszebb ünnepe nemcsak Esztergomnak, de a környék hívő embereinek is. Nem utolsósorban pedig a Bazilika búcsúja, amikor több száz hívő zarándokol a délelőtti szentmisére. Legtöbbjük bizonyára belső áhítattól vezérelve és lelkiekben felkészülve az ünnepi szertartásra. Sokan gépkocsival érkeznek, főleg a távolabbi településekről. Mi is autóval igyekeztünk a székesegyház parkolójába, hogy még időben megérkezzünk, és ne legyen gond a parkolással. „Tibor, szerinted kell ma parkolási díjat fizetni?” – tette föl a kérdést kedves ismerősöm, aki egyúttal sofőrünk volt. Gondolom ezen a napon biztosan nem, hiszen ma ünnep van, válaszoltam. Biztos, ami biztos, felelt vissza gépkocsivezetőnk, majd kiszállt, hogy meggyőződjék, mi is a helyzet ezen a téren.

ftc 5.jpg - 15.83 KbTöbb mint ötvenhárom éve történt, hogy akkori általános iskolám igazgatója és a tantestület egy Arany János munkásságát kutató pedagógus segítségével elkészítették a Toldinak és a Toldi szerelmének színpadi változatát. Az egész iskola és a szülők is mozgósítva lettek, mert a jelmezeket a szülők és nagyszülők készítették el otthon. A díszleteket, kellékeket az iskolánk tanárai és ügyes kezű apukák közösen állították elő. A hetedik osztályosoknak jutott ez a nagyszerű lehetőség, csak a Toldi szerepét alakító diák volt nyolcadikos.

Gyula bácsi

Írta: Czirok Ferenc 2017. július 31. hétfő, 15:37

ftd 6.jpg - 10.64 KbAz a tanév – 1958 őszén – úgy kezdődött számunkra az általánosban, hogy alig két hét tanítás után életveszélyessé nyilvánították a tantermünket. Ezért az itt egymást váltó harmadikos fiúosztályok átkerültek a volt Esztergomi Kerékpáros Zászlóalj székhelyének -- a laktanyának – egyik, addigra már kiürített épületszárnyába, az akkori Zalka Máté utcai oldalra. A földszinten kaptunk helyet „társbérletben” a Füszért Vállalat raktárával. Osztályvezető tanítónk Gyula bácsi, a párhuzamos osztályé pedig Lajos bácsi volt, akit tanár úrnak szólítottunk. Lajos bácsi lesz majd hat év múlva – a Toldi dramatizált változatában – az „előhang” alatt sejtelmesen látható páncélos lovag. Ez azonban még soká lesz.

Berda-ballada

Írta: Czirok Ferenc 2017. július 12. szerda, 15:39

fte 5.jpg - 4.57 Kb„Ülvén széles bazilikádban: messzi
múltad zenéjét hallgatom sugaras Esztergom

(Berda József: Vespera Esztergomban)
 

Nagyapám, későbbi nevelőapám 1928-ban került Esztergomba vendéglősnek. Többszöri nekifutás után végül a Kis-Duna hídon át a Mária Valéria hídra vezető forgalmas Szent Lőrincről elnevezett utcában állapodtak meg nagyanyámmal, és megnyitották a Frontharcos kisvendéglőt, ahol csúcsidőben nyolcvan-kilencven vendég is kényelmesen helyet foglalhatott. A vendéglő szomszédságában lévő fényképész műtermet és kislakást Martsa Alajos bérelte akkoriban. Az ő jóvoltából több, főként baloldali érzelmű művész megfordult a vendéglőben, valamint a nagyanyám vezette remek konyha és a kiváló badacsonyi és szentgyörgyhegyi borok miatt.

Gőzerővel

Írta: Czirok Ferenc 2017. június 26. hétfő, 16:34

ftf 6.jpg - 197.93 Kb„Jaj, bíz ez a nevelészet
csak piano nevel észet…”

(Arany János)
 

Első iskolás évem kezdete 1957 őszén volt, az akkor ellenforradalomnak nevezett forradalom első szomorú évfordulóján. Az olvasókönyvemben ott volt Petőfi Mi kék az ég! című verse, az első költemény, amelyet életemben az olvasás révén tanultam és értettem meg: „Mi kék / Az ég! / Mi zöld / A föld! / Zöld föld felett, kék ég alatt a / Hangos pacsirta fütyörész: / Dalával a napot kicsalta, / A nap rá gyönyörködve néz.” 

Szubjektív írás Anna emlékére

Írta: Horváth Gáborné 2017. június 14. szerda, 10:38

ftg 6.jpg - 4.95 KbPünkösdi ráérő időmben a fölöslegesnek és selejtezendőnek tűnő papírhalmok közt találtam egy hírlevelet 2009-ből. Félretettem, és emlékeimben kutatva rájöttem, hogy második könyvemet ígéretem ellenére sem küldtem meg mindeddig Jókai Annának. Jó – gondoltam -- holnap megszerzem a címét, és névnapjára ajándéknak, meglepetésnek szánom. Igaz, mostanában keveset hallani róla. Szándékom aznap délután határozott és komoly volt, ám az esti, megdöbbentő halálhír hallatán önmagamnak is be kellett vallanom mulasztásomat.

fti 9.jpg - 169.54 Kb„Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent.” (Cselekedetek 3,9)


 

Herczeg Pál 1939. június 26-án született Győrben. A Komárom-Esztergom megyei Ácson nőtt fel. Középiskolai tanulmányait a komáromi Jókai Mór Gimnáziumban végezte, ahol1957-ben érettségizett. Teológiai tanulmányait 1957-ben kezdte meg a Budapesti Református Teológiai Akadémián, nem sokkal az után, hogy teológus bátyja hősi halált halt az 1956-os forradalomban. Segédlelkészi szolgálatát Körmenden, Kálozon, Dunaalmáson végezte. 1963-ban szerezte meg lelkészi diplomáját.

Nekünk csak a szemét jut?

Írta: Tátyi Tibor 2017. május 14. vasárnap, 11:48

fti 2.jpg - 12.89 KbKözhely, hogy az ipari társadalom egyik rákfenéje az évente több millió tonnányi szemét, amit az egyes gyárak, ipari üzemek, de maguk a háztartások is „előállítanak”. Valamit ezzel az irdatlan mennyiségű hulladékkal kezdeni kell, akár újrahasznosítani, vagy elégetni, hangzanak az érvek, na de miért pont a turizmus egyik hazai fellegvárának számító Párkány ipari parkjára esett az illetékes elvtársak választása ez ügyben? Évek óta reménykednek a párkányiak abban, hogy a papírgyár bezárása után előbb vagy utóbb csak sikerül egy nagyobb, akár több száz munkahelyet kínáló beruházót a helyi ipari parkba csábítani. De hogy éppen szemétégető létesítésének ötletével kopogtassanak a város ajtaján, erre azért senki nem mert volna gondolni.

A Föld napja

Írta: Orgoványi Anikó 2017. április 23. vasárnap, 19:54

ftl 4.jpg - 7.28 KbEgy áprilisi estén a Föld születésnapjára készülődött a Naprendszer család. A bolygók már napok óta tervezgették, mivel lephetnék meg testvérüket. Édesanyjuk, a Nap mosolyogva figyelte nyüzsgő csemetéit. Tyúkanyó módjára maga köré gyűjtötte őket, hogy közösen tervezzék meg az ünnepet. A Föld kistestvérei, Merkúr, Vénusz és Mars izgatott hancúrozással várták az eseményt. A nagyobbak, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz kellő komolysággal beszélgettek ötleteikről.

Az én ’56-om

Írta: Nagy Tibor 2017. január 25. szerda, 12:42

fug.jpg - 59.73 KbAz elmúlt, 2016-os év, az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója, emlékév volt. Emlékezve és magamban is lezárva az 1956. október 23-án, kedden Budapesten és az azt követő napokban, években, helyeken velem történteket, az alábbi anyagot készítettem. Az anyag nagy időt ölel át, sok helyszínnel. Azon a napon, 1956. október 23-án, kedden a 11 óra 30 perckor Esztergomból induló vonattal utaztam Budapestre Esztergom-tábor állomásról az érettségi utáni szakmunkásképző iskola délutáni műszakjára. Beérkezve a Wesselényi utcában lévő iskolába zsongás, mozgás, szervezkedés fogadott. Nem tudtam mire vélni. Az ebédlőben az ebédet még elfogyasztottam sokadmagammal. Munkásruhába átöltözni nem lehetett, és a műhelybe már nem engedtek be. Az iskola egységesen kivonult a Rákóczi útra, ahol csatlakozott a Kossuth Lajos utca irányába tartó felvonulókhoz. A tömegben szétszóródott az egységes osztály, idegenekkel vonultam. A tömeggel végül a Parlament előtti térre jutottam. Ekkor már alkonyodott, sötétedett.

fvh.jpg - 18.39 KbRövid ideig tartó betegség után elhunyt Dinnyés László életének 90. évében Egerben 2016. december 5-én. Életének nagy részét Esztergomban töltötte. Itt járt általános és középiskolába. A Műszaki Egyetem elvégzése után a Hídépítő Vállalatnál helyezkedett el, és részt vett a Párkányi híd középső pillérének helyreállításán, valamint a Kis-Dunán átívelő Bottyán híd építésén is. Utána hosszú évekig a Komárom Megyei Tanács Tervező Iroda kötelékében dolgozott, majd nyugdíjas koráig Dorogon, a Kőbányai Gyógyszerárugyár műszaki ellenőre volt.

Nyílt levél Mindannyiunkhoz

Írta: Fonyódi György 2016. december 13. kedd, 11:49

fvm.jpg - 82.49 KbKedves Mindannyiunk! Budapesti Víz Világtalálkozó - Centrumban a vízkérdés 2016 - Esztergom csatlakozik. Meg kellene építeni a Szent István kutat Esztergom belvárosában ingyenes élővízzel. Ez egy javaslat, de miért ne? Mindannyiunk javát és egészségét fogja szolgálni. Kevesebb műanyag palack, kedvezőbb vízgazdálkodás, tiszta, természetes élővízfogyasztás. Egy hasznos és szép karácsonyi ajándék a város lakóinak, a belvárosba érkező turistáknak és a zarándokoknak. A Szent István strand melletti nagy parkoló szélén, közterületen lehet a helye egy pici tavacskával, pihenőpadokkal. Már az egyetértést is szívesen elfogadnánk karácsonyi ajándékelőlegnek.

1. oldal / 5

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor