Hírek Esztergom-Kertvárosból - 2012. február 26.

Írta: Nagy Tibor 2012. február 26. vasárnap, 21:12
Rate this item
(2 szavazat)

 iim.jpg - 781.71 KbEmlékezés Balassa Bálintra


Az Esztergomban ténykedő Balassa Bálint Társaság a soron lévő ülését a Féja Géza Közösségi Ház és a Komárom – Esztergom Megyei Levéltár közös rendezésében, a Bálint naphoz kötődően, Balassa Bálint köszöntése címmel tartotta. Helyszín a Levéltár épületének kiállító terme. A Levéltár vezetője, Csombor Erzsébet köszöntője után a Társaság elnöke, professzor dr. Prokopp Mária, megnyitójában kitért arra, hogy a Bálint naphoz kötődően tudatosan tarják most az ülésüket. Ezen kívül okot adott az, hogy a napokban átadott Balassa - emlékkard első ízben 16 évvel ezelőtt került odaítélésre. Az is motiválta az időpontot, hogy a következő napon lesz a Balassa iskola 100 éves. Közre játszott az is, hogy az Esztergomi Vármúzeum a „téli szünet” után Bálint – nappal nyit. Egész napos rendezvény lesz.

A Balassa iskola igazgatója, Meszes Balázs, mindenkit meghívott a 100 éves ünnepségükre. Ennek keretében emléktáblát avatnak Hágelmayer István, egykori tanulójuknak. Ő a rendszerváltás után a Számvevőszék - hosszú időn át - elnöki tisztét töltötte be.
Lovag Molnár Pál, a Balassa – emlékkard kuratórium titkára, elmondta, hogy idén az emlékkardot Tornyai József költő, műfordító kapta. A továbbiakban az emlékkard odaítélésének létrejöttéről, a több mint másfél évtizede funkcionáló eseménysorozat világirodalmi kihatásairól szólt. Kifejtette, hogy még jobban nemzetközivé kell tenni Balassa költészetét.
A rendezvényen a Balassa iskola egyik lánytanulója, Ó én édes hazám című Balassa verset szavalta. A zenés részben Dinnyés József, Balassa érmes énekmondó, daltulajdonos saját gitárkísérettel a korábban a karddal kitüntetettek megzenésített verseiből adott elő számokat. Többek között az első „kardos”, Tóth Bálinttól, majd Döbrentey Kornél, Wass Albert, Nagy Gáspár sorai hangzottak el.
Zárásként a Vitézek mi lehet… kezdetű Balassa művet énekelte Dinnyés József.


Féja Filmklub műsorából


A Féja Filmklub február 29-én – szerdán - 19 órától újabb vetítést tart.
Címe: Felettünk a Föld. (Another Earth). Képzelet világába visz a film. A földivel párhuzamosan létező világ felfedezése a film témája.
Várják a vetítésre az érdeklődőket és a tagokat.


Befejeződött Jézus életének hét helyszínéről szóló előadássorozat


Hét estén Simon Zsolt lelkész, kultúratörténész vetített képekkel is illusztrált előadássorozata olyan bibliai helyekre kalauzolta a hallgatóságot, ahová „halandó emberek” közül csak kevesen járhattak.
Nagy értéke volt a vetített képeknek abban, hogy a kétezer évvel ezelőtti lakott vagy lakatlan helyszíneket, emlékeket, művészeti alkotásokat, szobrokat, feliratokat, ásatási eredményeket és a mostani állapotokat egymás mellé tette.
Több ismert és híres filmből részletek kerültek vetítésre, amelyek Jézus életével foglalkoztak.
Az előadássorozat hozzájárult a bibliai történetek, a Megváltó életéhez kötődő helyszínek megismeréséhez. Estéken át lépésről lépésre követhető volt a Megváltó élete a születéstől Egyiptomon, Názáreten, Kapernaumon, Szamárián, Jerikón, Bethánián át Jeruzsálemig.
Szinte érezhető volt a végkifejlethez vezető út, a történések állomásai, a főpap háza, a törvény háza, Heródes palotája, a Via Dolorosa, a Golgota az Olajfák hegye.
A befejező előadás végén a hallgatóság az előadássorozat anyagát könyv formában, ajándékként, megkapta.


Kérés!


A kertvárosi katolikus templom Szent Erzsébet Karitász Csoportja újra szeretné indítani, a kertvárosiak által már ismert, ingyenes ruhaosztási tevékenységét rászorulók részére. Ismert tény miatt kell új helyre költözniük. Az Arany János Általános Iskola hetven év után a Kassai utcából elköltözött. Ezzel megszűnt az ő helyük is.
Az új hely megteremtéséhez segítséget kérnek.
Önkéntes kőműveseket keresnek a Polgármesteri Hivatal Kirendeltsége épületében lévő hátsó helyiség tatarozásához. Ebben a helyiségben szeretnék a ruhaosztásokat tartani. Ehhez viszont előbb alkalmassá kell tenni erre.
Aki tudna segíteni, az a következő két elérhetőség valamelyikén jelentkezzen: Benedek Jánosné (tel.: 33/319 – 743); Szabó Andrásné (tel.: 33/319 – 104).

Esztergom és Vidéke Folyóirat

Átkelő Folyóirat

Látogatói Statisztika

709997
Mai napMai nap125
TegnapTegnap188
A hétenA héten1257
Ebben a hónapbanEbben a hónapban3190
ÖsszesÖsszes709997

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor