Rate this item
(0 szavazat)

fsu 46.jpg - 80.28 KbJárdaépítés

 


A Kolozsvári út páros oldalán a járdaépítés eljutott a Gyep utcáig. Az út végéig még kb. száz méter van, ez négy családi ház előtti járdát jelent. Azon a részen a lakók úgy értesültek a kivitelezőktől, hogy előttük nem készítenek járdát. Értetlenül kérdezték tőlem is, ez igaz lehet? Én a képviselőjükhöz irányítottam őket a kérdésükkel. Nem vagyok megelégedve a kivitelezők természetvédelmi, növényvédelmi ténykedéseivel. Az épülő járda és az úttest között zöld sáv van, Ebbe a sávba jó tíz évvel ezelőtt a Kertvárosért Baráti Egyesület, pályázaton nyert pénzen, fásítási programot végzett. Több mint hatvan facsemetét ültetett el a lakosok közreműködésével. Ezek a facsemeték már megerősödtek. Most, a munkálatok során, a járdaépítők gépei sorra teszik tönkre, tördelik az ágait, hasítják hosszában el, sőt gyökerestől fordítják ki azokat. Ki hozza helyre ezeket? Ki ültet helyettük? Mikor?

Csőrepedések


Húsvét hétfőn, április 2-án, a délelőtti órákban a Nyitrai út 75/a, (régi számozás szerint 75/b) számú családi háznál a kerítésen belüli vízóraaknából tört fel a víz. Kifolyt az utcára, onnét pedig a Blaha Lujza utca sarkán lévő csatornafejen keresztül az aknában tűnt el. A ház tulajdonosai bejelentették a hibát. A vízművesek csak bizonytalan időpontot tudtak ígérni a helyszínre vonulásukra. Ugyanis a hibaelhárító stábjuk Esztergom városában volt csőtörés-elhárításon. Amikor a helyszínre érkeztek, azonnal megállapították a szakemberek, hogy nem ott van a csőrepedés, ahol a víz az aknából előbuggyant, hanem az úttest ellenkező oldalán, a Nyitrai út 102-es számú ház előtt. Így az úttest azon részét törték fel a szakemberek. Az eltört csőből kifolyó víz a legkisebb ellenállás, a vízóraakna felé folyt, és ott jött a felszínre. A beomló talaj miatt szádfalat kellett építeni a munkagödörbe. Több napig nyitva volt a gödör.
Április 4-én, szerdán, a reggeli órákban a Damjanich János út melletti tehermentesítő út alatti vízfőnyomó vezetéken történt csőtörés. Nevezetesen, már az új számozás szerint, a 36/a számú családi ház előtt. Itt is a munkagödör több napig nyitva volt. Ezalatt a tehermentesítő úton az átmenő forgalom nem volt lehetséges, sőt a járda is lezárásra került.


Házszámozás


Lassan láthatóvá válnak az általam több mint másfél éve írásban leadott házszámozás felülvizsgálatára vonatkozó javaslataim. Akkor a városrészünkön a házak számozásában tapasztalható anomáliákat gyűjtöttem össze, és a megszüntetésükre tettem, utcákra lebontva, konkrét módosítási javaslatokat. Ennek tudom be, hogy az utcákban kezd a számozási rend kialakulni. Több helyen megjelennek az új számok, amelyek az emelkedés szabályainak megfelelnek. A változtatás megszünteti az ismétlődést, a vég nélküli perezést. Így néhány változás: a Pozsonyi út 42/c-ből 74, a 77-ből 108-as szám lett, a Nyitrai út 64-ből 70-es lett, a Nyitrai út 75/a-ból 75 lett, a 75/b-ből 75/a lett, a Damjanich János út 16/a-ból 12/a és 12/b lett, a Damjanich János út 50-ből 70-es (ez a Féja Géza Közösségi Ház száma), a Damjanich János út egyik 36-os számából (a városhoz közelebbi) 54, a távolabbi 36-osból 56 lett. Tulajdonképpen ez a két, egymástól kb. 100 méter távolságra lévő 36-os, szám „verte ki a biztosítékot” a házszámozási anomáliák körül. Történt, hogy a városhoz távolabbi 36-os számúhoz mentőt hívtak. A mentők kijöttek, a városhoz közelebbi 36-os számnál álltak meg. Itt rájuk semmi szükség nem volt. A tulajdonos elküldte őket. Visszavonultak azzal, hogy téves riasztás történt. Közben a távolabbi 36-os háznál kellett volna megjelenniük. A tényleges helyszínre nem menve, a beteg röviddel ezután elhalálozott a háznál. Remélem, több ilyen eset a házszámozás miatt nem történik.


Elkészült a parkoló


A Polgármesteri Hivatal Kirendeltségének előkertjében elkészült a gépkocsiparkoló. A kivitelezők levonultak. A munkaterületet nem takarították ki. A kivitelezéshez felhasznált területet nem tették rendbe. Rajta a törmelék, a kitermelt homok, a fel nem használt anyag ott „díszeleg”. 

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor