Rate this item
(0 szavazat)

fte 8.jpg - 45.92 KbCsőrepedés

 


A Damjanich János út páros oldalán, a körforgalomtól kb. harminc méterre, Dorog irányából az Esztergom felé vezető sáv mellett, csőtörés miatt kellett bontani a zöldterületen. Kis részben érintette a bontás az áruházhoz vezető bitumenezett sávot is. A páratlan oldali házak vízellátása szűnt meg az átellenes oldalon történt csőtörés miatt. Az 1-es, a 3-as és az 5-ős jelű családi házakat ellátó cső tört el. Ez a cső a városrészen áthaladó 111-es számú, Dorogra vezető, Damjanich János út alatt vezet át.

Útbontás nélkül több mint két nap munkába került a csőrepedés megszüntetése és helyreállítása. Az úttest alól kihúzott hibás, elrozsdásodott, horganyzott cső helyébe műanyag csövet húztak a szerelők. A Kolozsvári utca 80/a szám alatti családi ház előtti részen tört fel a víz a hét elején. A szakemberek a korábban megszokott rutinnal, összeszokottsággal végezték a hiba elhárítását.


Eperjesi úti járdaépítés


Befejezéshez közeledik az Eperjesi út páros oldali járda építése. A térkövek teljes hosszban a helyükön vannak. A járdaszegély melletti technológiai sáv a tó irányából az utca eleje felé tartva a Gárdonyi Géza utca sarkáig betöltésre került bitumennel a hét utolsó munkanapján. A héten elkészült az 1-es és a 11-es jelű házak közötti járdaszakaszon a térkövek lerakása is. Ez a járdaszakasz a Bocskai sor bekötéséig tart. Itt kell, hogy az utca számozásáról szót ejtsek. Az utca páros oldali 40-es számú családi házával szemben kezdődik a páratlan oldal számozása. Ugyanis a Schmidt-kert beépítetlen területe foglalja el az utca páratlan oldalát idáig.


Dorogi értékek nyomában 27.


Ezzel a sorozatcímmel jött ki a nyomdából a könyvsorozat legújabb tagja. A 184 oldalas könyv teljes egészében a Zrínyi Ilona Általános Iskola és az Eötvös Iskola (az előbbinek tagiskolája) diákjainak munkája. Ők 4., 6. és 8. osztályos tanulók. Van közöttük Kertvárosban élő tanuló is. Nevezetesen Garai Balázs Márk. Ő az Eötvös Iskola negyedik osztályát végezte az idén. A témája és kutatási területe, ami meg is jelent, a Madárvonulás „dióhéjban” címet viseli. A dolgozata a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának százhalombattai regionális döntőjében az ember és természet műveltségterületen, ismeretterjesztő kategóriában 3. díjat nyert.
A könyv a Mondáktól a tanulmányokig. Dorog helytörténetének újabb fejezetei címet viseli. Az alkotók a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájára készített anyagaival szerepelnek a könyvben, amelyet június 13-án, délután mutattak be Dorogon, a József Attila Művelődési Ház klubtermében. A szervező Dorog Város Barátainak Egyesülete, amely esemény egyben a testület júniusi, tervezett összejövetele is volt. Kovács Lajos elnök elmondta, hogy 15. alkalommal rendezték meg Budapesten a 10-14 éves korú kutató gyermekek számára az országos döntőt. A diák dolgozatírók között a dorogi iskolások munkáit a zsűri magasra értékelte. Ebbe bele kell érteni az írásos anyagokon kívül a témák tartalmát összefoglaló, lényegre törő előadásaikat is. A dorogi rendezvényen a város polgármestere, dr. Tittmann János elmondta, hogy újabb helytörténeti értékekkel gazdagodott a város. A diákok a mentor tanárok támogatásával olyan témafeldolgozásokat hoztak létre, amelyek kiállják a tudományosság próbáját. A megnyitó után a gyerekek léptek a mikrofon elé, és előadták dolgozataik összefoglalóját.
A dolgozatok között van három, amely kapcsolódik Esztergomhoz, közelebbről Kertvároshoz is. Bauer Nóra 6. osztályos (Zrínyis) tanuló „Villongások a szomszédvárak között” címmel írt dolgozatot. „Az egymással összeépült Esztergom és Dorog viszonya háromszáz év eseményeinek tükrében” alcímet viselő anyag a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának országos döntőjében az ember és társadalom műveltségterületen, kutatásmódszertan kategóriában 2. díjat nyert. A háromszáz évre kiterjedő kutatásaiban előkerült a két település közötti viszályok között a postakocsi járat útvonalának szabályozása. Ebben a tárgyban „Esztergom és Dorog érdekei már akkor erősen szemben állottak egymással.” A delizsánsz „betérése” Esztergomba is vita tárgya volt a két település között. Lóváltó állomás, postaállomás Esztergomban nem épült. Feszültséget keltő téma volt a vasúti pályák megépítése is. Épüljön–e vonalleágazás Esztergom felé? Tokod legyen a végállomás? Szintén a két település közötti súrlódás témája volt, kié legyen a heti vásár joga. A dorogi bányaigazgató nagyszabású tervei, elképzelései is terhelték a két „szomszédvár” kapcsolatát. Ezeket és még más, ellentéteket kikutató, előhozó és tárgyaló témákat felsorolva készült el a dolgozat. Kár, hogy a kutató nem „ment tovább”, és az újabb kori történelemből, Esztergom-tábor, majd Kertváros Doroghoz tervezett csatolása tárgyában megtartott a népszavazásokról, az ezekből fakadó villongásokról említést nem tesz.
Csizmadia Dóra 6. osztályos (Zrínyis) tanuló „Az I. világháború hatása a dorogi lakosság életére és halálozási okok alakulására az esztergomi fogolytábor szomszédságában” című dolgozat a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának országos döntőjében az ember és társadalom műveltségterületen, kutatásmódszertan kategóriában 2. díjat nyert. Tulajdonképpen a mostani Kertváros területén volt hadifogolytábor kihatásait vizsgálja Dorog területére.
Sajtos Liliána 6. osztályos (Zrínyis) tanuló „A faluból kisvárossá nőtt Dorog sajtótörténete” címmel írott anyagában foglalkozik az 1874-ben indult és 1932-ig megjelent Esztergom című társadalmi, közigazgatási és helyiérdekű hetilappal. Szintén témája az 1879-ben indult Esztergom és Vidéke története. Sorba veszi a Dorogon megjelent sajtótermékek sokaságát. Mint például: Dorogi Tülök, Dorogi Hírlap, Egység, Dorogi Napló, Dorogi Körkép, Dorogi Valóság, Dorogi Értesítő, Bányász Bandi, Közhírré Tétetik Dorogon, Zöld Sorok, Hírharang, Csengőszó stb. Munkája és előadása a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciájának országos döntőjében az ember és társadalom műveltségterületen, kutatásmódszertan kategóriában 2. díjat nyert. Minden anyag végén a kutatás tárgyát képező témákhoz felsorolás tartozik a forráshelyekről és a felhasznált irodalomról.


Lejárt a határidő


A VIII. alkalommal meghirdetett megyei fotópályázatra a képek beadási határideje a hét végén lejárt. A Féja Géza Közösségi Ház vezetésétől kapott első gyorsösszesítés alapján közel negyvenen adtak be fotókat a pályázatra. 

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor