Rate this item
(0 szavazat)

ftt 4.jpg - 43.90 KbElkészült a megerősített áteresz a 111-es út alatt

 


A városban zajló közlekedésfejlesztési beruházás keretében az elmúlt héten befejeződött a 111-es úton a Kincses-patak átereszének rendezése és egyben megerősítése. A terület a régi vám melletti szakasz. Az áteresz mindkét oldala új, betonlapokból támfalburkolatot kapott. A biztonságos lejárást előregyártott lépcsőelem elhelyezésével oldották meg. A patak oldalait, többméteres hosszban, betonlapokkal burkolták. A meder csatlakozó aljára laza kőburkolatot helyeztek. A munkálatok részét képezik majdan a körforgalom kialakításának.

Esztergom – Dorog egészségügyi intézményeinek átalakítása
 

Március 10-én délután Dorogon, a városháza tanácstermében tartották Esztergom – Dorog egészségügyi intézményeinek összevonásáról, átalakításáról szóló tájékoztatást. Jelen voltak a térség polgármesterei közül néhányan, az érintett intézmények orvos igazgatói, ápolási igazgatói, háziorvosai mellett a térség országgyűlési képviselője, dr. Völner Pál is. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás rendkívüli közgyűlésén egyetlen napirendi pont volt, nevezetesen: az Esztergom és Dorog egészségügyi intézményrendszerét érintő átalakítási terv. Konkrétan a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelőt az esztergomi Vaszary Kolos Kórház fennhatósága alá vonnák. A rendkívüli társulási ülés keretében megtartott fórumra dr. Tittmann János polgármester meghívta térségünk országgyűlési képviselőjét, dr. Völner Pál államtitkárt, a dorogi kórház főigazgatóját, dr. Varga Győzőt, az esztergomi intézmény főigazgató főorvosát, dr. Kanász Gábort és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ illetékesét, dr. Varga Gábort.
Dr. Tittmann János nyitóbeszédében kiemelte, hogy a legfontosabb szempont a városban a minőségi ellátás megtartása az integráció során. Dorog már átélt egy központosítást. Negatívan tekint vissza erre az időszakra, amely után szerencsére sikerült újra jól működő mentőállomást és szakrendelőt kialakítani Dorogon. Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő kijelentette, hogy kiáll a dorogiakért, garanciát vállal arra, hogy a betegek ugyanolyan vagy még jobb ellátást kapjanak majd az összevonás után, amelynek legfőbb indokai a gyógyításban tapasztalható párhuzamosságok megszüntetése és az optimális gazdálkodás bevezetése – ahogy hazánkban számos helyen és a fővárosban már megtörtént. A szakdolgozók érdekeit is képviseli majd, illetve mediátor szerepet vállal a két egészségügyi intézmény között az optimális feltételek, a projekt kidolgozása során. Dr. Kanász Gábor főigazgató főorvos hangsúlyozta, hogy a racionális gazdálkodás megteremtése érdekében szükséges ez a lépés. A szakrendelések továbbra is működnek Dorogon, de a laboratórium csak vérvételi állomásként funkcionál majd az integráció után. Ez azt jelenti, hogy a mennyiségi korlát megszűnik, ugyanakkor korlátot jelent az idő, hiszen az esztergomi laboratóriumban vizsgálják majd a vért, így a beszállítási idő miatt figyelni kell. Dr. Varga Győző beszédében elmondta és hangsúlyozta, nem Dorog kezdeményezte az összevonást, hiszen gazdaságilag, emberi erőforrások és a betegek, a kórházban ápoltak pozitív visszajelzései tekintetében is jól működő kórházként ez meg sem fordult a vezetőség fejében. Ebből a helyzetből a lehető legjobbat kell kihozni.
Az országos tendenciákat figyelembe véve az optimalizálásnak van reális alapja, mégis számos kérdés merül fel a témában. Ilyenek: Megmarad a dorogi laboratórium? Nem, csak a vért veszik le a szakemberek, a levett vért Esztergomban vizsgálják majd. Megmarad a háziorvosi ügyelet Dorogon? Igen, ezt nem érinti az átalakítás. Továbbra is megmaradnak a szakrendelések Dorogon? Igen, de az orvoshiányt és a számos nyugdíjas, nyugdíj közeli szakorvost tekintve nem sokáig lesz tartható az állapot. Zárszóként dr. Tittmann János elmondta, a mai napon a résztvevők nem kaptak mindenre megnyugtató válaszokat. Folytatni kell a tárgyalásokat.


Haltelepítés


Elindult a horgászok szezonja a Palatinus-tavon. A tó már több hete jégmentes, hullámzik. A horgászvezetés beindította a haltelepítési akciósorozatát. Március 13-án, hétfőn a déli órákban öt mázsa tükörpontyot telepítettek. A szállítmány Karcagról érkezett. Ezt megismételték csütörtökön és pénteken. Ekkor pikkelyes pontyok érkeztek. Így a héten tizenöt mázsa hal került a tóba. A szállító jármű mindhárom alkalommal a tó Kassai utcai partján eresztette a vízbe a szállítmányát, ami a két utóbbi napon Akasztóról érkezett. Az új vezetőség alföldi, síkvidéki tavakból frissíti az állományt. A halak mennyiségi átvétele a tóparton helyszíni mérlegeléssel történt. Háromnyarasak, horogérettek, 1,5 – 2,5 kg súlyúak, egészségesek, ezt a kísérő állatorvosi bizonyítvány garantálja. A mérlegeléskor a vezetőség egy tagja és két egyesületi tag működött közre. Ők öntötték a tóba a műanyag mérlegelő ládából a halakat.


Lakossági fórum


Kertváros településrészi önkormányzata március 23-án, csütörtökön 16 óra 30 perces kezdettel lakossági fórumot tart a Féja Géza Közösségi Házban. Egyetlen témát jelöltek meg: a Párkány város területére tervezett hulladékhasznosítási üzem létesítésével kapcsolatos tájékoztatás és a lakossági vélemény megismerése. Meghívott előadó: Juhász István, Esztergom város Környezetvédelmi, Köztisztasági és Közrendi Bizottságának elnöke. Minden helybéli lakost várnak a rendezvényre.


Előadás a megyénkben forgatott filmekről


Március 24-én 18 órától a Féja Géza Közösségi Házban előadás hangzik el a megyénkben eddig forgatott filmekről. Kiemelten az Esztergomban forgatottakról lesz szó. Az előadó, Cserteg István, kutatásainak eredményét osztja meg a hallgatósággal. A megyében forgatott 150 filmet kutatott fel. Várnak minden érdeklődőt az előadásra.


Zászlók kihelyezése


A március 15-i nemzeti ünnepünkre a városrészen átvezető 111-es jelű, Damjanich János út melletti villanyoszlopokon a még meglévő zászlótartó csövekbe kihelyezésre kerültek a nemzeti színű kis zászlók. Összhatásában szép látvány. Emeli az ünnep hangulatát. Sajnos az idő folyamán egyre kevesebb oszlopon van lehetőség elhelyezni a zászlókat. A csövek fogynak, rozsdásodnak, törnek, kopnak. Pótlásukról nem történik gondoskodás.


Ünnepség az 1848-as Honvédtemetőben – ökumenikus áldással


Az 1848 – 49 – es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából a városban is zajlottak emlékező ünnepségek. Kiemelkedő, felemelő része volt a rendezvénysorozatnak a Honvédtemetőben zajlott emlékezés. Közösen – tárogatóval kísérve – a Himnusz éneklésével kezdődött, majd szavalás után, a városban működő egyházak papjai, lelkipásztorai emlékezetek a temetőben lévő hatszáznégy magyar honvéd és százhetvenöt osztrák katona nyughelye felett. Klimentné Ferenczi Andrea lelkész az evangélikus, Ágoston Csaba lelkész a református, Cselényi István paróchus a görög katolikus, Harmai Gábor plébános a római katolikus egyház szertartási rendje szerint adott áldást az örök álmukat alvó hétszázhetvenkilenc, egykor egymás ellen harcoló katona sírjára. A koszorúk elhelyezésének sorát az Osztrák Nagykövetség képviselője kezdte. Majd a testvérváros, az országgyűlési képviselő, a megyei, járási, önkormányzati, városi intézmények, szervezetek, iskolák, pártok, civil szervezetek és egyének helyezték el az emlékezés virágait. A rendezvény a Szózat közös éneklésével ért véget, a tárogató hangjai kísérték. Majd zárásként, dr. Székely János, az Esztergom – Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke tábori misét celebrált. Segédkezett Kiss-Maly László esperes, Szentgyörgymező plébánosa és Harmai Gábor, a belvárosi templom plébánosa.

Az oldalt készítette:

Elérhetőségek

Telefon: +36 30/911 49 65

E-mail: info@evid.hu

Olvasói Levelek: olvaso@evid.hu

Impresszum

Esztergom és Vidéke - Társadalmi és Kulturális Folyóirat

  • Kiadó: Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület
    Címe: 2085 Pilisvörösvár, Szent János u. 8.
    Kiadásért felelős: Ruda Gábor
     
  • Főszerkesztő: Filemon Béla
  • Szerkesztők:

               Németh Gabriella
               Szűcs Katalin
               Horváth Gáborné
               Tátyi Tibor